Werk-Mantelzorg

Gemeente De Bilt ‘Bewust gekozen voor brede aanpak’

Gemeente De Bilt Wethouder Anne Brommersma en gemeentesecretaris Erik Wietses

Gemeente De Bilt kreeg in februari van dit jaar de Erkenning mantelzorgvriendelijke organisatie en daar zijn ze trots op. Aanleiding om meer aandacht te besteden aan mantelzorg was het vorig jaar opgestelde nieuwe bedrijfsplan waar aandacht voor de professionaliteit van medewerkers aan bod kwam. De Bilt trok het echter groter en ondernam ook acties om andere (grote) werkgevers bewust te maken van mantelzorgers binnen de eigen organisatie. Gemeentesecretaris Erik Wietses en wethouder Anne Brommersma vertellen over de aanpak en de resultaten.

Anne Brommersma: “We hebben bewust gekozen voor een brede aanpak, we wilden een voorbeeldrol vervullen en andere werkgevers meenemen in dit traject. Daartoe is er een symposium gefaciliteerd waar werkgevers leerden over mantelzorg, de mogelijkheden en wat mantelzorg betekent voor een medewerker. De uitvoering van het symposium was in handen van het Steunpunt Mantelzorg van ‘Mens De Bilt’, een door de gemeente gesubsidieerde organisatie voor maatschappelijke ondersteuning. Ook Samen voor de Bilt (landelijk format voor Samen Betrokken Ondernemen) was aanwezig om uitleg te geven, werkgevers op mogelijkheden te wijzen en vragen te beantwoorden.” Na het plenaire gedeelte, waren er onder andere workshops en een quiz, gaf de stichting Werk&Mantelzorg uitleg, werd de erkenning in ontvangst genomen en was er een presentatie van de VIP bus. “Ik was blij verrast door de volle zaal, de communicatie vooraf over het thema, wierp haar vruchten af.”

Droom inblikken

De VIP bus maakte een tour langs bedrijven waar medewerkers met mantelzorgtaken hun vragen konden stellen. “Bijzonder was dat er in de bus een ‘droom’ of ‘wens’ ingeblikt kon worden. Dennis Nolte pakte dat geweldig aan. Hij begon met de vraag ‘wat is je droom’ en hij vroeg dóór tot er iets concreets verscheen. Zelf heb ik ook een droom ingeblikt: dat mensen die zorg ontvangen, zelf meer regie krijgen over het beschikbare budget.” Ze geeft als voorbeeld ouders van een agressief puber zorgkind die graag een training willen hoe om te gaan met deze agressie. “Ik merkte in gesprekken ook dat veel mantelzorgers tegen bureaucratie aanlopen, ik voer verschillende individuele gesprekken daarover. Als er binnen de wet een mogelijkheid is, helpen we.” Brommersma stelt dat het thema mantelzorg voor veel werkgevers meer is gaan leven tijdens het symposium en door de VIP bus tour. “De transformatie van het Sociale Domein heeft alleen kans van slagen als we goed omgaan met onze mantelzorgers, dus ik adviseer alle werkgevers: doe er iets mee!”

Bewustzijn vergroten

Erik Wietses stelt dat professionaliteit van de medewerker ook afhangt van de werk-privé balans en die hangt weer nauw samen met mantelzorgtaken en werken. “Iedereen wordt vroeg of laat met mantelzorgtaken geconfronteerd, dat wilden we goed faciliteren door een structuur op te zetten en de regelingen duidelijk te maken. Toen dat op de rails stond, kwamen we in contact met Werk&Mantelzorg. Tijdens het gesprek stelden zij vragen als ‘weten jullie medewerkers wat er mogelijk is, zijn leidinggevenden en collega’s op de hoogte van mantelzorgtaken van anderen? Het was een eyeopener, we begonnen met hun hulp met een enquête om duidelijk te krijgen hoeveel medewerkers mantelzorgtaken verrichtten. Dit is in de werkoverleggen bespreekbaar gemaakt. Ook bij ons bleken sommigen er moeite mee te hebben om toe te geven dat zij mantelzorger zijn. Er volgden gesprekken met leidinggevenden om bewustzijn te creëren en te praten over oplossingen. Overigens wil De Bilt daarin maatwerk leveren, zelfs als dat niet helemaal binnen de bestaande regels past. We vinden het belangrijker dat onze medewerkers nergens in de knel komen.”

Als succesfactoren van deze aanpak noemt Wietses dat mantelzorg direct bespreekbaar werd en het taboe daarover verdween. “Iedereen is er nu opener over omdat men weet dat er aandacht voor is.” Hij vindt dat de samenwerking met Werk&Mantelzorg prima verlopen is. “Zij faciliteerden en analyseerden de enquête en stonden direct in de ‘actiestand’ waar dat nodig was.” De Bilt zorgt ervoor dat het thema niet de kans krijgt naar de achtergrond te verdwijnen. “We geven het permanente aandacht via onze intranetpagina en ook de leidinggevenden schenken er blijvend aandacht aan. De Bilt is trots op deze erkenning en het voelt als onze verantwoordelijkheid om het vuurtje brandend te houden.”