Werk-Mantelzorg

Onderscheidende aanpak vakbond De Unie

Vakbond De Unie is een kleine vakbond, maar bijzonder actief en onderscheidend in de aanpak naar werkgevers. Ingeborg Mussche is jurist Sociaal Recht bij De Unie en heeft de portefeuille WMO mantelzorg.

Ingeborg vertelt dat De Unie veel aandacht schenkt aan arbeidsvoorwaarden en daar jaarlijks een arbeidsvoorwaardennota van maken. “We kijken liever naar waar wel energie zit in de cao onderhandelingen, dan stug vast te houden aan bijvoorbeeld loonsverhogingen. Vaak is er beweging mogelijk in de ‘zachte’ kant, zoals mantelzorg. In zowel 2015 als 2016 is dit thema één van onze speerpunten. Het is ontzettend belangrijk voor medewerkers om de tijd en ruimte te krijgen die nodig zijn om hun mantelzorgtaken te vervullen. Maar als vakbond hebben en houden we vanzelfsprekend ook oog voor het belang van de werkgever, daarom zoeken we altijd de dialoog.”

Vakbond De Unie werkt al jarenlang samen met Stichting Werk&Mantelzorg. De samenwerking ontstond door een ontmoeting met Martijn de Wildt van Qidos die samen met Mezzo initiatiefnemers van de Stichting zijn. “Tijdens die ontmoeting vroegen we ons af hoe we elkaar zouden kunnen versterken. Wij hebben als vakbond de ingangen naar organisaties en W&M heeft prachtige tools om mantelzorg tot ‘leven’ te brengen. Als voorbeeld onze samenwerking bij Gasunie, dat enkele weken geleden de Erkenning heeft ontvangen. Gasunie is al heel goed bezig op het gebied veiligheid, maar had niet zo’n idee over mantelzorg. Samen met onze cao onderhandelaar heb ik het thema op de agenda gezet en er is met hulp van W&M een project van gemaakt dat leidde tot de Erkenning. De reacties van medewerkers waren bijzonder positief.”

Prettige samenwerking

Ingeborg noemt de samenwerking gemakkelijk: “Korte lijnen werken altijd prettig. Ik inventariseer en onderhoud de contacten, onze dienst UnieServices voert het onderzoek uit met behulp van de digitale onderzoekstool die door W&M ontwikkeld is. W&M kent de Erkenning toe als een organisatie aan de criteria voldoet. Buiten de Gasunie werkten we ook samen met W&M bij onder andere Timeos en AZL. We communiceren actief het thema werk en mantelzorg tijdens de ledenraadpleging over onze arbeidsvoorwaardennota. Veel gaat tegenwoordig ook via social media; facebook, LinkedIn, twitter en in nieuwsbrieven. Ook daarin werken we samen. We noemen nieuws over mantelzorg ook vaak in onze nieuwsbrieven.“

Visie

Vakbond De Unie vindt het belangrijk dat werkgevers mantelzorgers faciliteren. “Het is de verantwoordelijkheid van de medewerker om het gesprek erover aan te gaan”, stelt Ingeborg. “Er moet een dialoog op gang komen en een sfeer van begrip als iemand mantelzorgtaken moet verlenen. Zeker nu de overheid zich steeds meer terugtrekt, is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en medewerker.” Ingeborg merkt wel dat het soms ‘onbekend maakt onbemind’ is bij werkgevers. “En soms is het ook echt lastig om mantelzorgers binnen een bedrijf goed te faciliteren; denk aan ploegendiensten, roosters, kleinere organisaties. Er is dan absoluut geen sprake van onwil, maar de praktische uitvoering is dan gewoon moeilijker. Daarnaast is er nooit één oplossing geschikt voor alle mantelzorgers omdat elke situatie anders is. Uiteindelijk is het allemaal niet zo moeilijk, zolang we begrip voor elkaar hebben en de dialoog blijven voeren.”