Werk-Mantelzorg

Pentascope: ‘Je krijgt er gemotiveerde werknemers voor terug’

Engbert Breuker is één van de voormalig directeuren van Pentascope, een organisatieadviesbureau voor het implementeren van veranderingen. ‘Ik moet bekennen dat toen ik voor het eerst van het begrip mantelzorg hoorde ik dacht: raar eigenlijk dat daar een apart woord voor bestaat. Als je zorgt voor iemand die langdurig ziek is, is het toch logisch dat je daar op je werk iets voor regelt?’

‘Het is eigenlijk net zoals met de wet Poortwachter. Mantelzorg zou onderdeel moeten zijn van je normale gedrag als organisatie. Als iemand bij je komt en zegt dat hij z’n zieke moeder wil verzorgen en daarom later op kantoor komt of zorgverlof wil opnemen, dan ben je een ‘hufter’ als je dat als werkgever niet goed vindt. Als je daar niks voor wil regelen. Dat is mijn visie. Er is maar één stuurmiddel en dat ben je zelf (met je geweten aan). Je kunt autoriteit alleen duurzaam ontlenen aan je eigen fatsoenlijke voorbeeldgedrag’.

Neem jezelf mee naar je werk

‘Er bestaat een oud Nederlands gezegde: “Wat u niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”. Ik denk dat we op de wereld zijn om die een beetje beter te maken en dat een betere wereld de optelsom is van wat alle mensen daaraan doen. Zo simpel is het. In de uiterste vorm ben ik tegen elke regelgeving. Als iedereen naar zijn geweten luistert heb je geen regels nodig. Het zijn Oudhollandse tegeltjeswijsheden maar ze kloppen wel. Neem jezelf mee naar je werk. Maak ook in je werk de verbinding tussen je hoofd en je hart’.

Communiceer het óók naar je klanten

‘Wat ik organisaties wil meegeven is mijn leerpunt. Communiceer het ook naar je klant toe. Ik zal een voorbeeld geven. Eén van onze adviseurs was mantelzorger voor zijn zieke vrouw en als adviseur ook gedetacheerd bij een klant. Wij hadden met elkaar afgesproken dat hij flexibel zou omgaan met z’n werktijden. Maar wat ik na een tijdje van die klant terugkreeg was: jij bent ook een mooie. Jij zit een beetje mooi weer te spelen over onze rug heen. Daar worden wij niet vrolijk van. Dus stem je afspraken ook altijd goed af met de klant’.

Liefde en eeuwige roem

‘Als organisatie (leider) levert zo’n instelling je personeel op dat gemotiveerd is. Na een periode van zorg zal zo’n werknemer zich van z’n beste kant laten zien. Dat is iets waar ik heel erg op vertrouw. Mensen melden zich ook minder vaak ziek als je ze de ruimte geeft en de verantwoordelijkheid bij hen zelf legt. Je wordt daar een aantrekkelijke werkgever van. Dat is belangrijk. Maar veel belangrijker is de liefde en eeuwige roem die je ermee vergaart. De combinatie werk en mantelzorg past in mijn veel bredere maatschappijvisie over een zorgende samenleving waar het bedrijfsleven integraal onderdeel van is. Een filosofie die maar op één niveau uitvoerbaar is: op menselijk niveau’.

‘Wij zijn royaal met mantelzorguren. Er werken zo’n 350 mensen bij Pentascope en als die allemaal aan mantelzorg zouden gaan doen, dan kan dat natuurlijk niet. Dus je hoopt op een statistische uitmiddeling. Dat is ook het realistische beeld. Natuurlijk kost het geld en tijd maar je krijgt er ook heel gemotiveerde collega’s voor terug en die zijn onbetaalbaar’. Maar de kern is dat het mogelijk moet zijn om oprechte zorg en aandacht aan mensen te bieden die het nodig hebben’.