Werk-Mantelzorg

St Jansdal ziekenhuis na enquête om

‘Door goed beleid te maken, kun je voorkomen dat mensen uitvallen’

Jan Naaktgeboren is controller in het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk. Toen de afdeling Personeel & Organisatie opperde om speciaal mantelzorgbeleid te maken, was hij niet gelijk overtuigd van de noodzaak. Na een enquête en concrete voorstellen van P&O, ging hij om.

Natuurlijk wist Jan Naaktgeboren dat er in het St Jansdal mantelzorgers rondliepen. Ook op zijn eigen afdeling, waar hij leiding geeft aan ruim vijftig mensen. Maar hij geloofde niet dat er speciaal beleid nodig was om deze mensen een steuntje in de rug te geven. ‘Dat regel je in de praktijk: door een luisterend oor te bieden en samen tot een oplossing te komen, zoals flexibele werktijden’, oordeelde hij.

Enquête onder de medewerkers

Naaktgeboren had de indruk dat het onnodig veel energie zou kosten om speciaal beleid te ontwikkelen. ‘En eerlijk gezegd had ik er een beetje een geitenwollensokkengevoel bij’, bekent hij. Toch stemde hij in met een voorstel van P&O om een enquête te houden onder de medewerkers. ‘Op een personeelsbestand van 1500 mensen, bleken 300 mensen aanvullende zorgtaken te hebben. Bij een kwart daarvan ging het om acht tot twintig uur per week. Die cijfers verbaasden me. Kennelijk speelt het nadrukkelijk in onze organisatie’, vertelt hij.

De mantelzorgers bleken niet ontevreden over de praktijk in het ziekenhuis. Toch ging Naaktgeboren akkoord met de voorstellen van P&O. ‘Om te kijken of we nog beter konden doen. Het viel me mee hoe eenvoudig de voorstellen te realiseren waren. Een belangrijk onderdeel is de informatievoorziening. In ons personeelsblad geven we regelmatig informatie, bijvoorbeeld over de site van Werk&Mantelzorg. Daarnaast is het onderwerp mantelzorg toegevoegd aan het jaargesprek dat elke medewerker heeft. Eens per kwartaal willen we een mantelzorgcafé organiseren, waar onze medewerkers lotgenoten kunnen ontmoeten. Ook kijken we naar de mogelijkheid voor een training’.

Voorkomen dat mensen uitvallen

Vanuit zijn positie als controller ziet hij óók vooruitgang. ‘Uit bedrijfseconomisch oogpunt is het zeker interessant. Natuurlijk zijn er kosten aan verbonden, maar die zijn te overzien. Door goed beleid te maken, kun je voorkomen dat mensen uitvallen. Dat is een groter belang’.

Omdat het beleid nog maar net is ingegaan, kan Naaktgeboren nog weinig zeggen over de effecten. ‘Wel merken we dat medewerkers waarderen dat er aandacht voor is. Zelf ben ik ook tevreden. We hebben extra mogelijkheden om mantelzorgers te ondersteunen. Maar het begint nog steeds met goede communicatie. Je kunt van alles regelen, maar er moet wel ruimte blijven om te praten met elkaar’.