Werk&Mantelzorg

ABN AMRO Bank NV

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 13 november 2014

ABN AMRO behoort tot de drie grootste banken van Nederland en levert diensten aan zowel particuliere als zakelijke klanten. Daarnaast is de bank internationaal actief in een aantal gespecialiseerde markten zoals Private Banking, Energy, Commodities & Transportation (ECT) en Clearing. Het uitgangspunt van ABN AMRO is het inspelen op de veranderende markt en dus op de eveneens veranderende behoeften van haar klanten.De bank heeft 345 vestigingen en 18.500 werknemers in Nederland.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Mantelzorgpagina op intranet met achtergrond-informatie en suggesties voor het maken van maatwerkafspraken.
 • Nieuwsberichten op intranet waar aandacht wordt gevraagd voor mantelzorg en mantelzorgers via diverse interne media voor diverse doelgroepen (management, alle medewerkers, HR-populatie, Arbodienst, vertrouwenspersonen).
 • Op TV-schermen bij de ingang en de liften aandacht voor mantelzorg en de intranetpagina.
 • Feestelijke bijeenkomst bij de uitreiking van de erkenning.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Bespreken thema is onderdeel bewustwordingscampagne
 • Organiseren van bijeenkomsten voor leidinggevenden en/of mantelzorgers
 • Extra info aan en aandacht voor mantelzorg door arbodienst en vertrouwenspersonen
 • Mantelzorgspreekuur en mantelzorgcoach
 • Aandacht voor mantelzorg tijdens de Dag van de Mantelzorg

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen
 • Flexibele werktijden (afhankelijk van de functie)
 • Tijdelijk minder werken (drie keer per jaar aanpassing arbeidsduur mogelijk)
 • Thuiswerken (afhankelijk van de  functie)
 • Jobrotation/jobsharing
 • Flexibel roosteren / maand-, kwartaal-, jaarrooster
 • Mogelijkheid van vier weken extra vakantie-uren kopen

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • In de cao is opgenomen dat ABN AMRO mantelzorg belangrijk vindt
 • Doelgroep bij de zorgverlofregelingen is verruimd
 • Vergoeding van 50% bij langdurend zorgverlof
 • Starten van een bewustwordingscampagne (zie bevorderen dialoog).
 • Houden we het thema levend door bv. jaarlijks aandacht te besteden aan het thema op de Dag van de mantelzorg

Heeft u vragen over de aanpak van ABN AMRO, neem dan contact op met Quirien Heemskerk, Reward Consultant, mail: quirien.heemskerk@nl.abnamro.com.

Het bericht over de Erkenning op de website van ABN Amro Bank.

ABN AMRO Bank NV is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties