Werk&Mantelzorg

AEGON Nederland N.V.

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 9 november 2018

De missie van Aegon is:
Wij stellen onze klanten in staat zelf bewust keuzes te maken voor een gezonde financiële toekomst.

Wat doet Aegon?
We vergroten het financiële bewustzijn en de financiële zelfstandigheid van onze miljoenen klanten. Door te informeren, alternatieven te tonen, passend advies te geven en de producten en diensten te leveren, die voor elke fase in je leven van belang zijn. Of het nu gaat om je pensioen, hypotheek, beleggingen, bankzaken of reisverzekering.

Bij AEGON werken ongeveer 3700 mensen op 4 locaties: Den Haag, Leeuwarden, Amsterdam, Groningen.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Er is een artikel opgenomen in onze CAO (art. 9.3) over ‘mantelzorgvriendelijke organisatie’:
  Gedurende deze cao-periode wordt Aegon een mantelzorgvriendelijke organisatie en vraagt Aegon hiervoor de erkenning aan (zie: www.werkenmantelzorg.nl). Dit betekent dat binnen Aegon mantelzorg bespreekbaar is, dat de medewerker die mantelzorg verleent, gebruik kan maken van de mogelijkheden die de Wet arbeid en zorg biedt en dat maatwerkafspraken kunnen worden gemaakt tussen de medewerker en de manager.
 • Enquête/nulmeting naar mantelzorg (bekendheid) binnen Aegon. Uitkomsten enquête worden gebruikt om mantelzorg bespreekbaar/zichtbaar te maken.
 • Informatie over werk en mantelzorg is vindbaar op intranet: wat is mantelzorg, wat vindt AEGON van de combinatie werk en mantelzorg, waar kunnen mensen terecht intern en extern en wat zijn de mogelijkheden, met link naar de CAO.
 • Deelname aan Dag van de mantelzorg op 9 november 2018 met o.a. de Mantelzorgbuzz in Den Haag en het mantelzorgbroodje in het bedrijfsrestaurant.
 • Interviewen medewerkers die mantelzorg verlenen en managers die maatwerkafspraken met deze medewerkers hebben gemaakt. Delen van best practices.
 • Opdracht aan afstudeerstagiair om de mantelzorgafspraken binnen Aegon te implementeren.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • HR Business Partners ondersteunen managers bij het maken van de maatwerkafspraken met medewerkers.
 • Afhankelijk van de uitkomsten van de enquête worden de vervolgacties bepaald. Denk aan: goede uitleg mogelijkheden verlofregelingen uit de Wet arbeid en zorg aan managers en het verstrekken van voorbeelden van maatwerkafspraken.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Plaats- en tijd-onafhankelijk werken
 • Thuiswerken (afhankelijk van functie)
 • Flexibele werktijden (afhankelijk van functie)
 • (Tijdelijk) minder werken
 • Verlofuren kopen
 • Work-life balance verlof (16 uur)

De Aegon-cao 2018 – 2020 waarin ook de mantelzorg regelingen en afspraken staan wordt toegestuurd aan het personeel.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • Informatie over werk en mantelzorg is vindbaar op intranet: wat is mantelzorg, wat vindt AEGON van de combinatie werk en mantelzorg, waar kunnen mensen terecht intern en extern en wat zijn de mogelijkheden, met link naar de CAO.
 • De leidinggevende gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Cao-afspraak in de Aegon-cao 2018 – 2020 over het worden van een mantelzorgvriendelijke organisatie.
 • Met behulp van een afstudeerstagiair implementeren en borgen mantelzorgafspraken binnen Aegon. Een en ander is afhankelijk van de uitkomsten van de enquête.
 • Het thema maakt integraal onderdeel uit van ons duurzame inzetbaarheidsbeleid.
 • We besteden aandacht aan het thema rondom de Dag van de Mantelzorg (10 november).
AEGON Nederland N.V. is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties