Werk&Mantelzorg

Amgen Nederland

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 8 oktober 2018

Amgen ontwikkelt, produceert en verkoopt biotech geneesmiddelen en doet dit wereldwijd. Amgen is altijd op zoek naar nieuwe manieren om bij te dragen aan succesvolle behandelingen van patiënten. In alles wat zij doet streeft zij haar missie na: patiënten helpen. Er werken 110 mensen bij Amgen Nederland.

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

• We organiseren ‘lunch & learn’ sessies voor medewerkers waarin we meer bewustzijn creëren over het onderwerp mantelzorg;
• Via ons digitale nieuwskanaal ‘Amgen news’ verstrekken we onze medewerkers regelmatige communicatie over het onderwerp mantelzorg;
• We verzorgen een uitgave van mantelzorg brochure;
• We delen een videoverslag van de ‘lunch & learn’ binnen de organisatie en extern;
• We ontwikkelden, introduceerden en hebben een work-life programma (incl. mantelzorg) genaamd ‘It is Okay’. Onder deze vlag biedt Amgen haar medewerkers en managers richtlijnen, workshops en informatie;
• Amgen biedt haar medewerkers jaarlijks een portfolio aan Vitaliteit activiteiten. Mantelzorg komt hier ook aan de orde;
• Amgen neemt jaarlijks deelnemen aan de ‘Great Place To Work’ competitie & doet regelmatig een Preventief Medisch Onderzoek (PMO). In beide gevallen wordt er gestreefd om optimaal aan de zorgbehoeften van de Amgen medewerkers te voldoen;
• Tenslotte neemt Amgen actief deel aan informatiebijeenkomsten over mantelzorg van de brancheorganisatie Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

• Bestaande mantelzorgers in onze organisatie delen in de ‘lunch & learn’ sessies hun ervaringen met collega’s;
• Amgen heeft hoge verwachtingen en investeert daarom veel in de coachvaardigheden van leidinggevenden. Hiermee beogen we de verbinding met medewerker te optimaliseren en daarmee een goede dialoog over alle voor beiden relevante onderwerpen (incl. mantelzorg) te faciliteren c.q. bevorderen;
• Bovendien maakt mantelzorg deel uit van de Arbo-training van leidinggevenden;
• Met regelmatige communicatie richting medewerkers beoogt Amgen te bereiken dat medewerkers zich meer bewust worden van Amgen’s positie inzake mantelzorg en de mogelijkheden voor hen en geen drempel voelen om de noodzaak voor mantelzorg aan de orde te brengen.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

• Amgen streeft naar een maatwerkoplossing. Normaliter komt deze oplossing tot stand door co-creatie tussen medewerker, leidinggevende en human resources. Mogelijke oplossingsrichtingen zijn het aanpassen van werktijd, werkinhoud en werklocatie. Amgen is hier maximaal flexibel in;
• Indien er desondanks geen oplossing wordt gevonden, en zorgverlof biedt slechts tijdelijk soelaas, dan is Amgen bereid om 50% van tijd weg van het werk in verband met mantelzorg voor haar rekening te nemen;
• Zoals al aangegeven biedt Amgen ondersteuning in de vorm van: 1) It is Okay richtlijnen en workshops, 2) een employee assistance program met een reeks aan diensten en ondersteuningsvormen en 3) beschikbare coachingtrajecten voor medewerkers die worstelen met hun ‘work-life fit’.

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

• We besteden regelmatig aandacht aan mantelzorg, met name tijdens/rond de dag van de mantelzorg;
• We maken de module M-power van Werk&Mantelzorg beschikbaar op het MyAmgen intranet;
• Mantelzorg is een thema in de jaarlijkse activiteiten van de ‘It is Okay’ programma’s en ‘Great Place To Work.

Amgen Nederland is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties