Werk&Mantelzorg

APG

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 14 april 2020

APG zet zich in voor een goed en betaalbaar pensioen van haar deelnemers, nu en straks.Het is ons vak met de toekomst bezig te zijn. ‘Samen bouwen aan jouw duurzame toekomst ‘ is de missie die we daarbij hebben.

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Onderzoek/nul-meting naar de beleving van de combinatie werk en mantelzorg op de werkvloer.
 • Oprichten werkgroep, bestaande uit 1 MT lid, HR adviseurs en diverse medewerkers die 3x per jaar bij elkaar komen om te evalueren hoe het op de diverse plekken gaat, wat er verbeterd kan worden.
 • Fortune cookies met diverse teksten op alle locaties uitgedeeld en ruimte gegeven om het thema bespreekbaar te maken.
 • Verlofregelingen geüpdatet en via intranet bekend gemaakt.
 • 3x per jaar verspreiden van een flyer dan wel op een andere ludieke manier aandacht (blijven) besteden aan mantelzorg.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s 

 • Verspreiding flyer dient er mede toe om aandacht voor het onderwerp te blijven vragen en er voor te zorgen dat ook nieuwe medewerkers bewust worden dat er over gesproken kan worden.
 • Tijdens de ontwikkelgesprekken (Ik-Zie-Jou-gesprekken) is het onderwerp van gesprek (vitaliteit).

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • thuis werken
 • diverse verlofmogelijkheden (zorgverlof – kort en langdurend)
 • loopbaanbudget omzetten in vitaliteitsuren
 • flexibel werken/andere tijden werken
 • minder werken – eventueel tijdelijk
 • maatwerkoplossingen

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • De werkgroep, bestaande uit 1 MT lid, HR adviseurs en diverse medewerkers komen 3x per jaar bij elkaar om te evalueren hoe het op de diverse plekken gaat, wat er verbeterd kan worden. Zij houden vinger aan de pols en zorgen ervoor dat het thema op de agenda blijft staan.
 • Verlofregelingen staan op internet en worden actueel gehouden.
 • 3x per jaar aandacht vragen voor het thema door flyers en dergelijke, waarvan 1x per jaar aandacht rond de Dag van Mantelzorg.

Voor meer informatie over de aanpak van APG kunt u contact opnemen met Werk&Mantelzorg, info@werkenmantelzorg.nl

APG is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties