Werk&Mantelzorg

Apollo Vredestein

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 20 november 2013

Apollo Vredestein B.V. is onderdeel van Apollo Tyres Ltd uit India en ontwikkelt, produceert en verkoopt hoogwaardige banden. Het is een organisatie met 13 vestigingen, 1645 medewerkers. Het hoofdkantoor dat mantelzorgvriendelijk beleid implementeert, bevindt zich in Enschede.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Er is een workshop gegeven over Werk en Mantelzorg. Alle personeelsmanagers, de medewerkers van de afdeling Opleidingen, de arbeidsverpleegkundige, de bedrijfsmaatschappelijk werker en de directeur personeelszaken hebben deelgenomen aan de workshop. Door te kiezen voor deze samenstelling hadden we de zekerheid dat het onderwerp Werk en Mantelzorg organisatiebreed besproken zou worden.
 • In 2012 is er binnen Apollo Vredestein in alle afdelingsvergaderingen met leidinggevenden een presentatie gegeven over Werk en Mantelzorg. Daar werd het beleid toegelicht en de casuïstiek besproken. De leidinggevenden hebben het onderwerp vervolgens besproken binnen het werkoverleg van de eigen afdeling.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • In de Apollo Vredestein CAO is een onderdeel zorgverlof opgenomen. Iedere nieuwe medewerker krijgt het CAO boekje uitgereikt bij indiensttreding.
 • Het functioneringsgesprek is in 2012 aangepast met het onderwerp Inzetbaarheid en Vitaliteit daarbij komt mantelzorg als vanzelfsprekend aan de orde.
 • Er is op dit moment een werkgroep actief die zich bezig houdt met vroeg interventie om ziekteverzuim te voorkomen, ook daarbij is mantelzorg onderwerp van gesprek.
 • Apollo Vredestein is in het bezit van een HRM module Mantelzorg als onderdeel van HRM beleid.
 • Er is twee keer per jaar contact met Jong en Veer in het kader van de thematiek
 • Bedrijfsmaatschappelijk werk kent de ondersteuningsmogelijkheden in de regio:
  – zoals het doorverwijzen naar het lokale ondersteuningsaanbod van steunpunten Mantelzorg
  – het actief aanbieden van de cursus ‘De kunst van het zorgen en loslaten’
  – het doorverwijzen naar ondersteuningsmogelijkheden via de zorgverzekering
 • in het personeelshandboek hebben wij een onderdeel mantelzorg opgenomen met daarin een aantal regelingen waarvan in overleg met de leidinggevende gebruik gemaakt kan worden
 • wij maken mantelzorg bespreekbaar in functioneringsgesprekken en werkbesprekingen
 • wij hebben zelf een mantelzorgcoördinator die mantelzorg voor onze cliënten coördineert. Met deze coördinator hebben wij een keer per jaar overleg om te kijken of er nog zaken zijn waar wij rekening mee moeten houden
 • er zijn regelmatig met werknemers afspraken over de combinatie mantelzorg en werk

Daarnaast is Apollo Vredestein ambassadeur voor de combinatie werk en mantelzorg:

 • Op 15 november 2007 is op de conferentie Werk en Mantelzorg van de gemeenten Haaksbergen en Hof van Twente een presentatie gegeven over Werk en Mantelzorg in de dagelijkse praktijk bij Apollo Vredestein. Daarin werd getoond hoe het beleid is binnen de organisatie en hoe daar in de praktijk mee wordt omgegaan. Er werden een aantal casussen besproken waarin maatwerk werd geleverd.
 • In december 2010 is in het personeelsblad De Band een artikel geplaatst over de workshop Werk en Mantelzorg dit was een coproductie van Apollo Vredestein en de Stichting Informele Zorg Twente.
 • Op 14 september 2011 is er op een conferentie over Werk en Mantelzorg in Enschede door Apollo Vredestein een presentatie gegeven over haar beleid ten aanzien van Werk en Mantelzorg en input geleverd tijdens een paneldiscussie.

Zij zijn begeleid door Jong en Veer, een mantelzorgadviesbureau voor bedrijven en gemeenten: www.jongenveer.nl.

Heeft u vragen over de aanpak van Apollo Vredestein, neem dan contact op met Joke Elferink, bedrijfsmaatschappelijk werker, mail: joke.elferink@apollovredestein.com, 053 – 4888326.

Apollo Vredestein is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties