Werk&Mantelzorg

Arcon

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 20 november 2013

Arcon is een advies- en onderzoeksorganisatie voor het sociale domein. Zij werken op projectbasis voor overheden en maatschappelijke organisaties. Arcon ondersteunt in brede zin de eigen kracht van mens en samenleving. Middels onderzoek, advies, bemiddeling en helpen bij de uitvoering op de gebieden vrijwillige inzet, senioren, jeugd, participatie en informele zorg. De organisatie is gevestigd in Borne en er werken 25 mensen.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

  • Presentatie werk en mantelzorg tijdens lunchbijeenkomst voor alle werknemers
  • Inhoudelijk overleg thematiek Werk en Mantelzorg met directie  en management met mantelzorgadviesorganisatie
  • Overleg met de OR over het thema mantelzorg

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

  • HRM module Werk en Mantelzorg wordt onderdeel van het bestaande HRM beleid
  • Thematiek besproken met Arbo ondersteuningsdienst
  • Thema Werk en Mantelzorg als agendapunt tijdens jaargesprekken
  • Aandacht voor Werk en Mantelzorg rond Dag/Week van de Mantelzorg

Zij zijn begeleid door Jong en Veer, een mantelzorgadviesbureau voor bedrijven en gemeenten: www.jongenveer.nl.

Heeft u vragen over de aanpak van Arcon, neem dan contact op met Alice ten Dam, Adjunct directeur, tel 074  2426520 of mail:atendam@arcon.nl

Arcon is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties