Werk&Mantelzorg

AriënsZorgpalet

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 10 november 2015

AriënsZorgpalet is een toonaangevende zorginstelling in Enschede. Met 950 medewerkers en 350 vrijwilligers staan we elke dag klaar om ouderen te ondersteunen bij de regie over een waardevolle invulling van hun leven.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Aandacht voor combinatie van werk en Mantelzorg is onderdeel van het beleid duurzame inzetbaarheid (traject ‘Fit voor Werk’).
 • Er is een werkgroep ‘Mantelzorg’ aangesteld waarin een adviseur HRM, een teamleider zorg, een teamleider hoteldienst, een medewerker communicatie , een medewerkster uit de Thuiszorg die werk en Mantelzorg combineert en de arbocoördinator zijn vertegenwoordigd.
 • Onderzoek/nul-meting naar beleving  van de combinatie werk en mantelzorg onder alle medewerkers.
 • Terugkoppeling van de resultaten van de nul-meting middels informatie op intranet.
 • Management actief betrokken bij het thema d.m.v.  :
  – presentatie van de resultaten van de nul-meting tijdens de kwartaalbijeenkomst voor alle managers en leidinggevenden (2014);
  – workshop over het thema tijdens een kwartaalbijeenkomst voor managers en leidinggevenden (2015).
 • Berichten op intranet, in nieuwsbrieven Fit voor werk.
 • Informatie op intranet over  de combinatie van Werk en Mantelzorg in de Fit Winkel.
 • Specifiek aandacht voor Mantelzorgers op de landelijke Dag van de Mantelzorg: zo is er in 2014 een high tea voor mantelzorger georganiseerd: een verwenmomentje als waardering en tegelijk een goed moment om onderling ervaringen uit te wisselen.
 • Bedrijfsmaatschappelijk werk wordt ingezet als mantelzorgcoach voor medewerkers.
 • Workshop ‘Op weg naar een gezonde balans tussen werk en mantelzorg’ aangeboden aan medewerkers die naast hun werk mantelzorgtaken verrichten.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Thema wordt besproken in het jaargesprek.
 • Thema wordt besproken in het teamoverleg /afdelingsoverleg/kwartaalbijeenkomsten management.
 • Workshops voor leidinggevenden / workshops voor werkende mantelzorgers.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen.
 • Mantelzorger wordt gewezen op de wettelijke verlofvormen.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • We maken Mantelzorg (specifiek) bespreekbaar tijdens jaargesprekken (maar ook daarbuiten…).
 • We hebben informatie op intranet geplaatst over de combinatie ‘Werk en Mantelzorg’.
 • Er is inzet van bedrijfsmaatschappelijk werk als mantelzorgcoach.
 • Er is jaarlijks aandacht voor het thema rondom de Dag van de Mantelzorg.

AriënsZorgpalet is begeleid door Jong en Veer, een mantelzorgadviesbureau voor bedrijven en gemeenten: www.jongenveer.nl

Heeft u vragen over de aanpak van AriënsZorgpalet, neem dan contact op met Werna Schutrup,
arbocoördinator, mail: w.schutrup@arienszorgpalet.nl of bel: 053-4826680.

AriënsZorgpalet is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties