Werk&Mantelzorg

AtHomeFirst

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 10 november 2020

AtHomeFirst geeft ondersteuning bij mensen aan huis door middel van het bieden van huishoudelijke ondersteuning en begeleiding vanuit de WMO in diverse gemeenten.

Welke acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?
-Organiseren bijeenkomst
-Organiseren vragenlijst
-Organiseren dag van de mantelzorg
-Spreekuren mantelzorg
-Aanbieden van oplossingen
-Gesprek aangaan
-Opnemen in verzuimbeleid
-Werk & mantelzorg handreiking geschreven

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?
Het bespreekbaar maken tijdens werkoverleggen en vergaderingen. Daarnaast zal er een bijeenkomst zijn op de dag van de mantelzorg om te ontmoeten en te (h)erkennen. De handreiking Werk & Mantelzorg is leidraad voor alle collega’s om het gesprek (te blijven) aangaan.

Welke maatwerkoplossingen zijn in uw organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?
Flexibel kunnen werken

Binnen AtHomeFirst hebben medewerkers de mogelijkheid om flexibel te werken. Dit is in vrijwel alle functies mogelijk om werk en mantelzorg te combineren. Zo kan er in overleg met de leidinggevende dagen anders worden ingedeeld wanneer dit beter uitkomt. Situaties zijn maatwerk en we denken graag mee met passende oplossingen.

Part-time werken
Binnen AtHomeFirst zijn er volop mogelijkheden om parttime te werken. Dit betekent dat medewerkers de uren kunnen werken die ze beschikbaar zijn en het contract hierop kan worden aangepast, ook wanneer de prive situatie hier (al dan niet tijdelijk) om vraagt.

(Zorg)verlof aanvragen
Wellicht komen medewerkers in een situatie terecht waardoor er tijdelijk even helemaal niet meer gewerkt kan worden. Bijvoorbeeld omdat een medewerker iemand bij moet staan tijdens de laatste levensfase of het verzorgen van iemand na een operatie. In dit soort situaties kan er (zorg)verlof worden opgenomen in overleg met de leidinggevende.

(Ttijdelijk) minder werken
Wanneer het bordje van medewerkers even te vol is door de toenemende uren die er moeten worden gemaakt als mantelzorger. We kijken dan samen met de medewerker of we het contract (tijdelijk) kunnen aanpassen zodat dit beter kan worden gecombineerd.

Andere mogelijkheden overleggen
Oplossingen zijn maatwerk. Elke situatie vraagt om een andere aanpak. Het kan zijn dat geen van deze bovengenoemde oplossingen bij de situatie van een medewerker past. We denken mee met andere oplossingen. Door onze goede samenwerkingen met andere organisaties kunnen we bijvoorbeeld meedenken in het aanvragen van verpleging, het ondersteunen bij aanvragen van indicaties of het helpen zoeken naar de juiste ondersteuning.

Welke stappen heeft u gezet om het thema te implementeren en te borgen in uw organisatie?
Herkennen van een mantelzorger door een leidinggevende. Hiervoor is een bijeenkomst georganiseerd met mantelzorgers en leidinggevenden om dit onderwerp te bespreken. Leidinggevenden hebben handvatten gekregen om werknemers in een mantelzorgsituatie beter te kunnen ondersteunen.

Opnemen in verzuimbeleid We zorgen dat de mogelijkheden van combineren werk en mantelzorg wordt opgenomen in het verzuimbeleid. De casemanager verzuim zal daarom worden meegenomen in de handreiking en ontwikkeling van werk en mantelzorg.

AtHomeFirst heeft een handreiking werk en mantelzorg geschreven voor werknemers en leidinggevenden. Deze krijgen alle medewerkers en nieuwe medewerkers aangereikt. De handreiking wordt verspreid via het medewerkersportaal onder bestaande medewerkers. Alle nieuwe medewerkers krijgen de handreiking uitgedeeld bij indiensttreding. Tevens worden bij de fysieke werkoverleggen een aantal exemplaren neergelegd en aandacht aan geschonken.

Bespreekbaar maken in werkoverleg. We plannen op de dag van de mantelzorg, 10 november, een mogelijkheid in dat mantelzorgers een leuk (verwen)pakketje kunnen komen ophalen. Zo krijgen we de mantelzorgers in beeld en geven we hen een stukje waardering voor wat zij doen voor hun naaste. Deze dag zetten we in de jaarplanning van AtHomeFirst.

Daarnaast zorgen we dat het in het werkoverleg van medewerkers regelmatig wordt besproken.
-Huishoudelijk hulpen en praktisch begeleiders minimaal 1 keer per 6 maanden.
-Team schoonmaakondersteuning kantoor minimaal 1 keer per kwartaal.
-Team begeleiding kantoor minimaal 1 keer per kwartaal.

Er zal een aparte nieuwsbrief worden gemaakt voor de mantelzorgers die zich hebben gemeld bij AtHomeFirst. Zij worden hierin uitgenodigd om gebruik te maken van een mantelzorgspreekuur welke ééns per 6 maanden wordt gepland. Daarnaast worden zij hierin actief benaderd met handreikingen, mogelijkheden en een stukje waardering. Wanneer de mantelzorgers in beeld zijn willen we minstens 1 maal per kwartaal hen benaderen om te vragen hoe het met hen gaat via telefoon/mail of brief. Eens in de 6 maanden wordt er een ervaringsgroep gepland waarin mantelzorgers actief worden uitgenodigd om hun ervaringen te delen en eventueel de handreiking en aanpak te herzien. Daarnaast worden er ervaringen uitgewisseld omtrent het werken als mantelzorger zodat mensen van elkaar kunnen leren en steun kunnen ervaren aan elkaar. In de algemene nieuwsbrief naar alle werknemers zal ook minimaal een keer per jaar een verwijzing worden gemaakt naar de handreiking werk en mantelzorg en de dag van de mantelzorg.

AtHomeFirst is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties