Werk&Mantelzorg

Bayer

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 9 juli 2018

Bayer is een wereldwijd opererende onderneming met een meer dan 150-jarige geschiedenis en kernactiviteiten op het gebied van gezondheidszorg en landbouw. Het bedrijf is actief in Life Sciences en ontwikkelt nieuwe moleculen voor gebruik in innovatieve producten en oplossingen om de gezondheid van mensen, dieren en planten te verbeteren. Op de locatie in Mijdrecht werken 310 medewerkers.

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Presentaties in de verschillende managementteams over wat mantelzorg inhoudt, met als doel draagvlak te creëren om met dit onderwerp aan de slag te gaan en de bewustwording te vergroten.
 • Benoeming projectteam, bestaande uit afgevaardigden vanuit Human Resources en Communications plus een ervaringsdeskundige.
 • Lunchbijeenkomst voor medewerkers met als doel het thema bespreekbaar te maken en vrijwilligers te werven voor deelname aan verdiepingsbijeenkomsten.
 • Verdiepingsbijeenkomsten om uitdagingen te inventariseren en oplossingen aan te dragen voor een plan van aanpak.
 • Plan van aanpak is gedefinieerd, met daarin concrete acties zoals: het maken van een tipkaartje voor mantelzorgers, het Employee Assistance Program (PULSO), het benoemen van een contactpersoon en een buddy, informatie op het intranet, aandacht voor mantelzorg bij onboarding, een crossdivisionele lunch op de Dag van de Mantelzorg, mantelzorg als intervisie-onderwerp voor leidinggevenden.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • Leidinggevenden: intervisiebijeenkomsten waarin coaching op dit thema gaat plaatsvinden.
 • Mantelzorgers: door de lunchbijeenkomst kennen de mantelzorgers elkaar en kunnen zij onderling contact onderhouden. Er zijn tevens twee aanspreekpunten benoemd (contactpersoon HR en de ervaringsdeskundige), waar medewerkers terecht kunnen met hun vragen.
 • Collega’s: alle collega’s worden uitgenodigd voor een lunch op de Dag van de Mantelzorg (10 november 2018), waarbij op een creatieve manier aandacht besteed zal worden aan het onderwerp, met als doel bewustwording te creëren m.b.t. de uitdagingen waar mantelzorgers mee te maken hebben en waar medewerkers op termijn zelf ook mee te maken kunnen krijgen.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Mogelijkheid tot thuiswerken of tijdelijk minder werken.
 • Flexibele werktijden (start- en eindtijd), al dan niet in combinatie met thuiswerken.
 • Maatwerkoplossingen zoeken door in gesprek te gaan met de leidinggevende en collega’s.

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie? 

 • Op intranet zijn aanpassingen gedaan zodat de informatie over de verschillende verlofregelingen gemakkelijker te vinden is.
 • De provider van ons Employee Assistance Program is op de hoogte van het project en weet dat we medewerkers doorverwijzen indien nodig.
 • Het is opgenomen in het onboardingprogramma voor nieuwe medewerkers.
 • Bewustwording t.a.v. mantelzorg zal regelmatig in communicatie en presentaties door de Country Division Head Pharmaceuticals Benelux onder de aandacht worden gebracht.
 • Mantelzorg wordt bespreekbaar gemaakt tijdens het performance management proces, maar nog belangrijker: op het moment dat de leidinggevende er van weet, zal deze er met regelmaat naar vragen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alinda Hingstman, HR Business Partner, alinda.hingstman@bayer.com.

Bayer is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties