Werk&Mantelzorg

Bibliotheek Bollenstreek

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 14 februari 2019

De Bibliotheek Bollenstreek verzorgt het bibliotheekwerk in de gemeentes Lisse, Noordwijk, (Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk), Oegstgeest en Teylingen ( Sassenheim, Voorhout en Warmond). Bibliotheek Bollenstreek heeft 8 vestigingen en er  werken 53 medewerkers en 491 vrijwilligers.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Op ons intranet is een bericht geplaatst met informatie over het project Mantelzorg Werkt! met diverse links naar externe bronnen.
 • Het onderwerp is geagendeerd in de overlegvergadering met de ondernemingsraad.
 • Er is een schrijven uitgegaan naar ons personeel over de mogelijkheden die er zijn (in de gemeente) voor ondersteuning.
 • Er zijn folders over het ondersteuningsaanbod in de gemeente beschikbaar bij de directeur.
 • Op 18 maart 2019 wordt bij de Algemene medewerkers bijeenkomst een presentatie en voorlichting gegeven voor medewerkers.
 • We besteden aandacht aan de Erkenning die we krijgen op 14 februari 2019 voor mantelzorgvriendelijk werkgeverschap.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Indien een medewerker ook mantelzorger is dan wordt dit meegenomen in voortgangsgesprekken/functioneringsgesprekken bij het bespreken van de werk-privé balans.
 • We zijn een hecht team waar veel aandacht en begrip is voor elkaar.
 • Een goede werk privé balans is onderdeel van het personeelsbeleid.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen.
 • Wij zijn een kleine organisatie en in overleg is er heel veel mogelijk: flexibele werktijden, tussendoor even weg kunnen, (tijdelijk) minder werken, vrij krijgen. Bij de bibliotheek werken alleen part-timers. Het gemiddelde dienstverband is circa 19 uur per week, dat geeft ruimte en flexibiliteit wanneer werk en mantelzorg gecombineerd moeten worden.
 • Gebruik van verlofregelingen volgens onze CAO.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • We gaan zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • We wijzen medewerkers op waar ze terecht kunnen in de gemeente.
 •  Informatie is beschikbaar op intranet en bij de directeur.
 • We zijn een hecht team dat zich betrokken voelt bij de samenleving en bij elkaar.

Voor meer informatie over de aanpak van Bibliotheek Bollenstreek kunt u contact opnemen met Margreet Woessner, m.woessner@werkenmantelzorg.nl

Bibliotheek Bollenstreek is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties