Werk&Mantelzorg

BMN Bouwmaterialen

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 1 augustus 2018

BMN | Bouwmaterialen wil de beste bouwmaterialenhandel in Nederland zijn in de ogen van onze klant. BMN | Bouwmaterialen is de bouwmaterialen groothandel en leverancier met de beste service, de juiste voorraad, flexibele logistiek en vakkundig advies. Er werken 25 medewerkers bij BMN Bouwmaterialen Enschede.

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Directie en casemanager van BMN Enschede hebben gesprekken gevoerd met adviesbureau Jong en Veer. Tijdens deze gesprekken is gesproken over de waarde van een actief mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid en welke interventies ingezet kunnen worden voor werknemers met mantelzorgtaken, vanuit de privé situatie als ook via het werk.
 • Er zijn twee lunchbijeenkomsten verzorgd binnen de vestiging Enschede in aanwezigheid van directie en casemanager. Tijdens deze lunchbijeenkomsten is het onderwerp mantelzorg besproken met alle medewerkers.
 • Tijdens de lunchbijeenkomst is er informatie gedeeld over ondersteuning voor werkende mantelzorgers.
 • BMN heeft meegewerkt aan de campagne Hoe Werkt Nederland door het verhaal te delen van een werknemer met mantelzorgtaken.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • Het onderwerp werk/privé balans is onderwerp van gesprek tijdens functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken, met ook specifiek aandacht voor het onderwerp mantelzorg.
 • Tijdens informele gesprekken wordt er aandacht aan gegeven.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Er is een WerkZorg Adviestraject van bureau Jong en Veer ingezet bij een werknemer met mantelzorgtaken in opdracht van BMN Bouwmaterialen.
 • Wettelijke regelingen kunnen worden ingezet.
 • Tijdelijk andere functie of andere taken is mogelijk.
 • (Tijdelijk) Aanpassen van arbeidscontract, minder uren werken om werken en mantelzorg mogelijk te maken.

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • Bij BMN Enschede is het altijd mogelijk om mantelzorg bespreekbaar te maken door de open cultuur.
 • Casemanagers via landelijk BMN bieden ondersteuning als het gaat om de werk/privé balans en zijn op de hoogte gesteld van specifieke ondersteuning voor mantelzorgers via bureau Jong en Veer en/of gemeentelijke ondersteuning.
 • Informatie over ondersteuning voor werkende mantelzorgers binnen onze organisaties staan vermeld op intranet.
 • Een WerkZorg Adviestraject voor begeleiding van werkende mantelzorgers in opdracht van het BMN Enschede is bekend en wordt naar behoefte ingezet.
 • Het WerkZorg Adviestraject wordt gevolgd door afdeling casemanagement landelijk BMN.

Het begeleidingstraject naar de Erkenning is verzorgd door adviesbureau Jong en Veer.

BMN Bouwmaterialen is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties