Werk&Mantelzorg

Boer Staphorst

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 22 oktober 2018

Boer Staphorst is een uniek familiebedrijf dat inmiddels 60 jaar bestaat. Een bouw- en woonwarenhuis waar alles te vinden is voor het creëren van een optimaal wooncomfort en het ultieme thuisgevoel. Een winkelomgeving van maar liefst 22.000 m².  Er werken 185 medewerkers.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Er heeft een digitaal onderzoek plaats gevonden naar de beleving van de combinatie werk en mantelzorg.
 • Medewerkers hebben een persoonlijke brief op het thuisadres ontvangen voor deelname aan het onderzoek.
 • Bewustwording is gerealiseerd door berichtgeving op het mededelingen bord.
 • Vermelding van het thema in nieuwsbrieven.
 • Er is een informatieflyer over mantelzorg ontworpen en verspreid. Bekijk hier de flyer.
 • Er zijn posters over mantelzorg opgehangen.
 • Boer organiseert een ondernemersavond in samenwerking met de gemeente Staphorst en het Steunpunt Mantelzorg Carinova. Boer wil andere ondernemers uit het dorp inspireren met het onderwerp ‘werk en mantelzorg’ , waarbij Boer als bedrijf een voorbeeld kan zijn voor andere bedrijven.
 • Er wordt een ‘Mantelzorg Trefpunt’ georganiseerd voor alle medewerkers van het eigen bedrijf en voor alle medewerkers van andere ondernemers. Daarbij wordt een presentatie van het Steunpunt mantelzorg gegeven.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • Het onderzoek is aangekondigd in het afdelingshoofdenoverleg en managementteam overleg.
 • De onderzoeksresultaten zijn in beide overleggen uitvoerig teruggekoppeld en besproken.
 • In het mantelzorgtrefpunt wordt er ruimte aan medewerkers geboden voor gesprek.
 • In nieuwsbrieven voor medewerkers wordt informatie verspreid over nieuws als het gaat om de mantelzorgondersteuning, zoals het aangeboden mantelzorgcompliment van de Gemeente Staphorst, het mantelzorgtrefpunt en andere activiteiten die te maken hebben met mantelzorg.
 • Er is jaarlijks overleg tussen HR en het Steunpunt mantelzorg van Carinova; het Steunpunt mantelzorg stuurt belangrijke informatie naar Boer.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Personeelszaken, leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen.
 • Flexibele werktijden (afhankelijk van de functie)
 • Tijdelijk minder werken
 • Wettelijke regelingen
 • Aanbod van individuele mantelzorgondersteuning door Steunpunt Mantelzorg Carinova.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • Het Huisreglement wordt aangepast en een nieuwe passage omtrent Mantelzorg wordt opgenomen.
 • Nieuwe medewerkers worden op de hoogte gebracht van ons mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
 • Nieuwe medewerkers krijgen onze mantelzorg flyer mee. Bekijk hier de flyer.
 • We gaan met medewerkers in gesprek wanneer duidelijk wordt dat ze zorg en werk moeten combineren en we kijken samen naar mogelijke oplossingen.
 • Wij besteden jaarlijks op de Dag van de Mantelzorg aandacht aan de combinatie werk en mantelzorg.
 • HR blijft de deskundigheid op peil houden door o.a. gebruik te maken van de Werkgevers Helpdesk Mantelzorg van Jong en Veer.
 • Boer blijft informatie ontsluiten en toegankelijk maken voor leidinggevende en medewerkers.

Het begeleidingstraject naar de Erkenning is verzorgd door adviesbureau Jong en Veer.

Heeft u vragen over de aanpak van Boer Staphorst? Wij overleggen graag eerst of wij u in contact mogen brengen. Neem contact op met Margreet Woessner, m.woessner@werkenmantelzorg.nl

Boer Staphorst is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties