Werk&Mantelzorg

Bouw- en aannemingsbedrijf Zoeteman BV

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 9 oktober 2014

Zoeteman is een begrip in de BAR regio als het gaat om moderne en monumentale bouw voor particulieren en bedrijven. De organisatie is gevestigd in Rhoon en heeft 10 medewerkers.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

  • Medewerkers zijn ingelicht over de start van het project n.a.v. de tekening intentieverklaring.
  • Er is een poster over Mantelzorg geplaatst op het informatie prikbord.
  • Elke vrijdagmiddag is er gelegenheid in gesprek te gaan tijdens de borrel. Er zijn geen officiële gesprekken. Wanneer er iets speelt wordt het bespreekbaar gemaakt. Dit geldt ook voor Mantelzorg in het algemeen.
  • Bij individuele zaken rondom Mantelzorg vindt er een gesprek plaats tussen directie en werknemer.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

  • Er is veel mondeling overleg. Wanneer er knelpunten zijn in de werk/mantelzorg balans van de individuele medewerker wordt er met elkaar naar een oplossing gezocht.
  • Juist vanwege de korte lijntjes en het dagelijks contact, wordt snel duidelijk wanneer er iets speelt in de privé situatie rond mantelzorg en wordt dit direct bespreekbaar gemaakt.
  • Medewerkers hebben ook een informatie pakket van het Steunpunt Mantelzorg ontvangen.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

Medewerkers kunnen aanpassing  krijgen van hun werktijden en aanpassing van hun takenpakket indien de werksituatie bij Zoeteman dit toelaat.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

Afgesproken is met het Steunpunt Mantelzorg dat er jaarlijks aandacht is voor Mantelzorg door middel van verstrekking informatie over de Dag van de Mantelzorg en update van mantelzorgondersteuning.  

Zij zijn begeleid door Jong en Veer, een mantelzorgadviesbureau voor bedrijven en gemeenten: www.jongenveer.nl

Heeft u vragen over de aanpak van Bouw- en aannemingsbedrijf Zoeteman, neem dan contact op met de heer M. Zoeteman, directeur: info@zoeteman.com of bel:010-5015333.

Bouw- en aannemingsbedrijf Zoeteman BV is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties