Werk&Mantelzorg

Brinkers Food

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 25 april 2012

Brinkers Food is een toonaangevende, onafhankelijk opererende producent van een breed assortiment hoogwaardige conventionele en biologische chocolade-pasta’s.

Wij vinden dat de mensen het succes van het bedrijf bepalen, zij zijn dus erg belangrijk. Daarom is het onderzoek Werk & Mantelzorg uitgevoerd. Hieruit  blijkt, dat 1 op de 6 medewerkers bij Brinkers mantelzorgtaken heeft.
Het onderzoek is uitgevoerd, om het volgende te bereiken:

 • In het algemeen het verzuim verlagen en in het bijzonder inzicht geven in een stuk grijs verzuim.
 • Commitment opleveren.
 • Motivatie en plezier, waardoor de Kwalitatieve en kwantitatieve output van onze medewerkers worden verhoogd.
 • Laten zien dat we onze mensen echt heel belangrijk vinden. 

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Informatief overleg met directie en SIZT over Werk en Mantelzorg.
 • Informatie over thema Werk en Mantelzorg door bedrijfsleiding tijdens werkoverleg.
 • Presentatie over Werk en Mantelzorg aan werknemers in het kader van bewustwording voor onderzoek.
 • Onderzoek/nul-meting ‘Werk en Mantelzorg’.
 • Posters over het thema opgehangen door de organisatie.
 • Terugkoppeling onderzoeksresultaten via werkoverleg en schriftelijk aan werknemers.

Zij zijn begeleid door Jong en Veer, een mantelzorgadviesbureau voor bedrijven en gemeenten: www.jongenveer.nl

 

Om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie zijn de volgende stappen gezet:

 • Mantelzorg is een onderdeel van functioneringsgesprekken.
 • Cursusaanbod ‘De kunst van het zorgen en loslaten’ voor werknemers met mantelzorgtaken.
 • Informatie over ondersteuningsaanbod van verschillende aanbieders als Steunpunt Mantelzorg, Zorgverzekeraars, Vakbonden enz. voor werkende mantelzorgers.

Website Brinkers Food

Brinkers Food is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties