Werk&Mantelzorg

Carinova

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 25 april 2012

Carinova is een zorginstelling met 50 vestigingen, er zijn 5000 medewerkers werkzaam.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

  • Opstarten van een werkgroep P&O, eigen arbomedewerker en steunpunt mantelzorg.
  • Vragenlijst uitgezet.
  • Artikel in het personeelsblad geplaatst.
  • Brief voorzitter Raad van Bestuur verstuurd via de mail.
  • Verspreiding van posters.

 

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

  • Werk en mantelzorg wordt opgenomen in het Vitaliteitbeleid van de organisatie. Daarmee wordt werk en mantelzorg, naast levensfase bewust personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid één van de belangrijke pijlers.
  • Op alle lagen (organisatieniveau, afdelingsniveau en individueel niveau) worden instrumenten als verankering in beleid, workshops werknemers en leidinggevenden en individuele begeleiding en training aangeboden.

Zij zijn begeleid door Jong en Veer, een mantelzorgadviesbureau voor bedrijven en gemeenten: www.jongenveer.nl

Heeft u vragen over de aanpak van Carinova, neem dan contact op met:
Trudy Spijkerman, Manager Carinova mantelzorgondersteuning,
telefoonnummer 0570 51 81 90, mail: t.spijkerman@carinova.nl.

Website Carinova

Carinova is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties