Werk&Mantelzorg

Cedrah (locatie Uitzicht)

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 9 november 2016

Cedrah, locatie Uitzicht, biedt wonen, zorg en diensten aan ouderen die bewust kiezen voor een organisatie met een reformatorisch identiteitsprofiel. Daarbij wenst Uitzicht in alles te handelen in overeenstemming met Gods Woord. Bij Cedrah, locatie Uitzicht, zijn ongeveer 120 personen werkzaam. 

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Heeft een interactieve presentatie plaatsgevonden met het management team van Uitzicht en een P&O-adviseur. 
 • Is een bijeenkomst geweest met medewerkers.
 • Interview met medewerker en leidinggevende. Interview is in personeelsblad geplaats en in lokale kranten. 
 • Beleid/regelingen zijn aangeboden via personeelsblad. 

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • Thema wordt besproken in het functioneringsgesprek.
 • Thema wordt besproken in teamoverleg. 

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen
 • Flexibele werktijden, afhankelijk van functie
 • Verlofsparen
 • Tijdelijk minder werken 

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Jaarlijks aandacht voor thema rondom de Dag van de Mantelzorg.
 • Aandacht voor het thema tijdens functioneringsgesprekken. 

 

Cedrah (locatie Uitzicht) is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties