Werk&Mantelzorg

Celgene

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 14 november 2017

Celgene B.V. wil bijdragen aan de volksgezondheid door middel van wetenschappelijk onderzoek en innovatieve geneesmiddelen. Celgene belooft het belang van de patiënt altijd voorop te plaatsen. Er werken 70 medewerkers bij Celgene B.V..

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

Het thema werk en mantelzorg met een persoonlijk ervaringsverhaal in de vorm van een  TED-talk geïntroduceerd tijdens een personeelsbijeenkomst. Hierop kwamen positieve reacties en acht collega’s hebben zich aangemeld voor de interne projectgroep om het thema in de organisatie verder te agenderen.

Met de 0-meting van Werk&Mantelzorg onder medewerkers en leidinggevenden is inzichtelijk gemaakt hoe het thema leeft in de organisatie. Er was een hoge respons van 81%. De meting gaf aanknopingspunten voor vervolgstappen.

Tijdens de uitrekking van de erkenning zijn medewerkers met elkaar in gesprek gegaan. Dit in een uitnodigende en informele omgeving, namelijk de campagnebus van Werk&Mantelzorg Buzz-on-tour.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

We organiseren een training voor leidinggevenden. Zij worden ondersteund bij het in gesprek gaan met medewerkers over het combineren van werk en zorg. Tevens is er aandacht voor rol- en taakopvatting en de toepassing van regelingen/ondersteuningsmogelijkheden.

Mantelzorg prikbord (aangeboden/ gevraagd).

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

  • Inzichtelijk zijn relevante wet- regelgeving en overige mogelijkheden bij Celgene.
  • Gestart is met Individueel maatwerk als onderdeel van HR-cyclus.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

  • Jaarlijks zal op de dag van de mantelzorg aandacht worden gegeven aan werk en mantelzorg. Mantelzorgers ontvangen dan bovendien een aardigheidje.
  • Informatie voor medewerkers is opgenomen in handboek personeelsbeleid.
  • Zorg voor anderen is een standaard onderwerp tijdens de jaarlijks beoordelingsronde.
  • De genomen maatregelen worden geëvalueerd.
Celgene is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties