Werk&Mantelzorg

CNV Vakmensen

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 1 juli 2016

CNV Vakmensen is een werknemersorganisatie die vanuit christelijk-sociale waarden de belangen behartigt van werkenden en niet-werkenden op het gebied van arbeid en inkomen. CNV Vakmensen heeft 160.000 leden, werkzaam in de industrie, bouw, vervoer, voeding, handel en diensten. De bond wil werkenden sterker en krachtiger maken, zodat zij in staat zijn zelf te zorgen voor hun werkzekerheid en ontwikkeling op de arbeidsmarkt. CNV Vakmensen telt vijf vestigingen en er werken 300 medewerkers.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Er zijn bijeenkomsten gehouden over het thema werk en mantelzorg in de periode januari-maart 2015
 • Er is aandacht aan besteed in in individuele gesprekken tussen leidinggevenden en werknemers
 • Er is aandacht aan besteed in teamoverleggen
 • Er is aandacht aan besteed in het cao-overleg tbv Cao 2014-2016

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Thema wordt besproken tijdens de gesprekscyclus
 • Thema wordt besproken in individuele gesprekken
 • Thema wordt besproken tijdens cao-overleg t.b.v. cao 2014-2016
 • Er is aandacht voor thema tijdens teamoverleg leidinggevenden

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Inzetten verlof en adv dagen
 • Thuiswerken
 • Fllexibele werktijden
 • Maatwerkoplossingen in overleg als bovenstaande niet past

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • Bespreekbaar gemaakt tijdens teamoverleggen (door algemeen secretaris)
 • Onderdeel gemaakt van gesprekscyclus (planningsgesprek)
 • Onderdeel gemaakt van individuele gesprekken tussen leidinggevende en medewerker
 • P&O dient als vraagbaak
 • Korte notitie wordt opgenomen in introductiemap nieuwe medewerker en op Sharepoint als onderdeel van het handboek

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Johan Slok, algemeen secretaris. Mail: j.slok@cnvvakmensen.nl of bel: 06-53642713.

CNV Vakmensen is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties