Werk&Mantelzorg

Welzijnsorganisatie Compaen

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 7 januari 2016

Welzijnsorganisatie Compaen is een maatschappelijk ondernemer die zich inzet om de eigen kracht en talenten van de bewoners in haar werkgebieden te versterken. Door professionals, bewoners, vrijwilligers in het sociale werkveld te verbinden, te ondersteunen en te faciliteren willen we ervoor zorgen dat mensen zichzelf kunnen redden in hun wijk en in de maatschappij.

Bij Compaen zijn 45 personen werkzaam en er is één hoofdvestiging.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Formeren van een projectgroep
 • Vaststellen plan van aanpak uitrol combinatie werk en mantelzorg februari 2015
 • Aankondigen van onderzoek tijdens een lunchbijeenkomst
 • Uitvoer digitaal onderzoek
 • Terugkoppeling onderzoek aan directie en projectmedewerker
 • Terugkoppeling resultaten onderzoek onder medewerkers tijdens een lunchbijeenkomst
 • Afspraken met de HRM-afdeling van Compaen
 • Terugkoppeling van ondersteuningsmogelijkheden/faciliteiten naar alle medewerkers 

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Leidinggevenden nemen pro-actief mantelzorg mee in de werkbegeleidingsgesprekken
 • Leidinggevenden nemen contact op met individuele medewerker voor een individueel gesprek naar aanleiding van opgave in het onderzoek.
 • Leidinggevende stimuleren en faciliteren dat werknemer met mz-taken elkaar kunnen ontmoeten, elkaar inspireren.
 • Medewerker neemt initiatief om na te denken hoe aandacht voor mantelzorg binnen de organisatie geborgd kan blijven. 

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • In overleg kunnen maatwerkoplossingen gezocht worden, door inzet van flexibele werktijden, thuiswerken, verlofsparen en tijdelijk minder werken.
 • Vanuit stafafdeling  HRM wordt mantelzorg gekoppeld aan leeftijdsfase gericht personeelsbeleid.
 • Via intranetsite verwijzen naar wettelijke verlofregelingen en cao-afspraken in het kader van mantelzorg. 

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • Opzetten van een ontmoetingsplek voor werkende mantelzorgers, die zelf met elkaar vaststellen wat zij willen doen om in balans te kunnen blijven en wat zij daarvoor nodig hebben.
 • Opnemen van balanstraining in het thema werk en mantelzorg in de Tintenacademy.
 • Zelfregie en zelfredzaamheid van medewerkers stimuleren. Dit door het voeren van individuele gesprekken. Leidinggevende gaan met elkaar in gesprek hoe en op welke manier dit het beste te implementeren en te borgen.

Extern

Compaen wil als ambassadeur in de eigen gemeente het bedrijfsleven ook bewust maken, voorlichten en stimuleren aandacht te hebben voor de werk en mantelzorgbalans van hun personeel.

Compaen is begeleid door Jong en Veer.

Voor vragen en/of meer informatie, kunt u contact opnemen met Sjeni Mustafa, aandacht functionaris mantelzorgondersteuning per mail of telefonisch:

smustafa@compaenveendam.nl

Welzijnsorganisatie Compaen is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties