Werk&Mantelzorg

Connexxion Taxi Services B.V.

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 9 november 2018

Connexxion Taxi Services B.V. richt zich op het vervoeren van personen uit specifieke en vaak kwetsbare doelgroepen. We zijn onderdeel van en voelen ons vervlochten met de maatschappij. Dat brengt een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee. Maar zeker ook: maatschappelijke betrokkenheid. Een steuntje in rug voor mensen met een beperking, chronisch zieke kinderen of langdurig werklozen. Zo laten wij onze externe betrokkenheid zien. Met goed werkgeverschap en aandacht voor het personeel geven we invulling aan betrokkenheid bij onze eigen mensen. Er werken er zo’n 400 medewerkers bij Connexxion in Den Haag.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • De medewerkers bij Connexxion in Den Haag hebben een mail/nieuwsbrief ontvangen dat Connexxion oog heeft voor de werk privé balans en dus ook voor de werk mantelzorg balans van haar medewerkers met verwijzing waar mensen intern en extern terecht kunnen voor meer informatie.
 • Op locatie Den Haag liggen flyers over het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers in gemeente Den Haag.
 • Op intranet is informatie geplaatst over ondersteuningsmogelijkheden voor medewerkers intern en extern.
 • Tijdens een bijeenkomst voor verzuimcoördinatoren zijn zij op de hoogte gesteld van de ondersteuningsmogelijkheden intern en extern.
 • We besteden aandacht aan de Erkenning die we krijgen op 9 november 2018 ( Dag van de Mantelzorg) voor mantelzorgvriendelijk werkgever.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • Thema wordt integraal onderdeel van ons personeelsbeleid waarin we aandacht besteden aan een goede werk privé balans.
 • De verzuim coördinatoren ondersteunen de managers en adviseren hen in dit thema.
 • De verzuim coördinatoren zijn alert op signalen en verwijzen door.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen
 • Tijdelijk minder werken
 • Indien mogelijk aanpassing in roosters, andere diensten draaien
 • Flexibele werktijden en thuiswerken. Dit is functie afhankelijk
 • Wettelijke verlofregelingen volgens CAO

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • Er wordt verwezen naar de interne en externe ondersteuningsmogelijkheden op intranet.
 • De leidinggevenden maken mantelzorg bespreekbaar tijdens gesprekken.
 • De leidinggevende gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn. HR en de verzuim coördinatoren worden hier nauw bij betrokken.
 • We besteden aandacht aan het thema rondom de Dag van de Mantelzorg (10 november).
Connexxion Taxi Services B.V. is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties