Werk&Mantelzorg

CZ

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 4 juni 2019

CZ is een niet op winst gerichte zorgverzekeraar. Wij maken ons hard voor een solidair zorgstelsel. Wij zetten ons in om zorg in Nederland te verbeteren en betaalbaar en toegankelijk te houden voor diegenen die het nodig hebben. CZ groep staat voor ‘alles voor betere zorg’. We helpen de klant de best mogelijke zorg te krijgen tegen een stabiel lage premie. Daarnaast sturen we in het zorgveld op kwaliteit, beheersing van kosten en goede toegankelijkheid. Onze strategie is gericht op het creëren van waarde voor klant en maatschappij. Er werken 2515 medewerkers bij CZ.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Online onderzoek onder alle medewerkers. Door het doen van dit onderzoek is het thema op een positieve manier binnen de organisatie geagendeerd.
 • Een interactieve workshop voor de leidinggevenden is ingeregeld.
 • Een aparte site is opgericht voor mantelzorgers t.b.v. ondersteuning.
 • WeHelpen de (mantelzorg)marktplaats is opgestart. We hopen een waardevolle bijdrage te leveren aan een netwerk dat jou of degene waar je voor zorgt een beetje ontlast op zaken waarbij dat mogelijk is.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Door het aanbieden van interactieve workshops voor leidinggevenden.
 • Vanuit de projectgroep CZ Vitaal besteden we continu aandacht aan het onderwerp.
 • Tijdens POP gesprekken focussen we op duurzaam inzetbaarheid. Hier is mantelzorg een onderdeel van.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

De inzet van mantelzorgmakelaars, mogelijkheid tot flexibel werken, zorgverlof, vervangende mantelzorg.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • Nulmeting is uitgevoerd, resultaat van deze nulmeting wordt op korte termijn met organisatie gedeeld.
 • Mantelzorg is een terugkerend onderdeel van POP gesprekken.
 • Vanuit de projectgroep Vitaal wordt continu periodiek aandacht aan besteedt aan het thema mantelzorg en werk.
 • Er zijn workshops voor leidinggevenden ingepland.
 • Wehelpen, de (mantelzorg)marktplaats.

Voor meer informatie over de aanpak van CZ kunt u contact opnemen met info@werkenmantelzorg.nl

CZ is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties