Werk&Mantelzorg

Da Vinci college

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 17 februari 2011

Het Da Vinci College is een regionaal opleidingencentrum voor middelbaar beroepsonderwijs waar ca. 845 medewerkers werkzaam zijn. Het Da Vinci College biedt diverse mbo-opleidingen aan in uiteenlopende branches en verzorgt bedrijfsopleidingen en trainingen voor volwassenen. Daarnaast bieden we vavo en educatie- en inburgeringsopleidingen aan. HBO Drechtsteden biedt bacheloropleidingen, tweejarige hbo-opleidingen en post bachelor opleidingen aan op het gebied van techniek & ICT, Mens, gedrag & zorg en Management & Ondernemerschap.

Waarom is het thema Mantelzorg een belangrijk onderwerp voor de organisatie?

Medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. Oog en aandacht hebben voor elkaar, een persoonlijke benadering, dragen bij aan het realiseren van onze ambitie. Het kan dan ook niet anders dat het thema Mantelzorg in onze organisatie onderstreept dat we elkaar goed in beeld moeten hebben.

De winst van een mantelzorgvriendelijke organisatie zit niet zozeer in financiële besparingen, echter meer in de erkenning naar de medewerker: deze ervaart meer rust. Dit heeft een positieve invloed op de arbeidsmotivatie. Het helpt voorkomen dat medewerkers de combinatie van werk en mantelzorg niet volhouden en onnodig thuis komen te zitten. De continuïteit van het werk blijft gewaarborgd en overbelasting wordt voorkomen.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

Aangezien niet voor elke mantelzorger een standaard oplossing bestaat, zijn flexibiliteit en maatwerk de sleutels om zekerheid te bieden van continuïteit en effectiviteit op de werkvloer.

In overleg met de leidinggevende en de HR-adviseur zijn er diverse mogelijkheden voor het opnemen van zorgverlof.  En daarnaast is er de mogelijkheid om in overleg tussen leidinggevende en medewerker voor een bepaalde periode maatwerkafspraken te maken, zoals flexibele werktijden; thuiswerkmogelijkheden; tijdelijke aanpassing van het takenpakket.

HRM adviseert en ondersteunt de leidinggevenden en verwijst desgewenst de werkende mantelzorgers naar de relevante informatie en/of instanties.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

Mantelzorgvriendelijk werken krijgt o.a. vorm op de volgende manieren:

  • Mantelzorgtaken zijn bespreekbaar.
  • In de gesprekscyclus komt de werk/privé balans van de medewerker aan de orde.
  • Verlofregelingen zijn bekend en worden toegepast.
  • Er is ruimte voor maatwerkoplossingen.

 

Heeft u vragen over de aanpak van het Da Vinci college, neem dan contact op met:

mevrouw I. Rijken-Hospers
HR-adviseur
Telefoonnummer 088 – 657 26 26

website Da Vinci college

Da Vinci college is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties