Vragen? Bel 0343 - 477 890
Werk&Mantelzorg

Da Vinci college

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 17 februari 2011

Het Da Vinci College is een ROC (Regionaal Opleidingencentrum) waar 885 medewerkers werkzaam zijn.

Waarom is het thema Mantelzorg een belangrijk onderwerp voor de organisatie?

Medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. Het motto van het cursusjaar 2010-2011 is:‘Hebben wij elkaar in beeld?‘ Oog en aandacht hebben voor elkaar, een persoonlijke benadering, dragen bij aan het realiseren van onze ambitie. Het kan dan ook niet anders dat het thema Mantelzorg in onze organisatie  onderstreept dat we elkaar goed in beeld moeten hebben.

Wat wil het Da Vinci college bereiken?

Het Da Vinci College wil met het inbedden van thema mantelzorg bereiken dat bij iedereen binnen de organisatie het bewustzijn aanwezig is. Dat situaties die van invloed zijn op het werk bespreekbaar zijn; dat de leidinggevenden oog en aandacht hebben voor de medewerkers; dat in gezamenlijkheid wordt gezocht naar oplossingen (win- win situatie). De kaders voor mogelijkheden op het gebied van mantelzorg worden aangegeven door de CAO BVE.

Wat is er tot nu toe bereikt?

Het Da Vinci College heeft in 2010 een pilot uitgevoerd bij het onderwijsdomein Welzijn en bij een ondersteunende dienst namelijk bij het Facilitair Bedrijf.

Kort Samengevat:

 1. Opstellen projectplan (HRM)
 2. Draagvlak genereren voor het uitvoeren van een pilot (HRM)
 3. Informatie verstrekken over het thema mantelzorg aan leidinggevenden en medewerkers
 4. (HRM en MEE Drechtsteden)
 5. Afname van een enquête onder de deelnemers (MEE Drechtsteden)
 6. Afname diepte interviews met leidinggevenden en HRM adviseurs (MEE Drechtsteden)
 7. Opstellen Rapportages (MEE Drechtsteden)
 8. Bespreken van de resultaten met de leidinggevenden en de directie (HRM, MEE Drechtsteden en leidinggevenden)
 9. Bespreken van de resultaten met de dienst HRM (MEE Drechtsteden)
 10. HRM adviseurs voorzien van informatiemateriaal/ sociale kaart (Mee Drechtsteden)
 11. Bespreken van de opbrengsten van de pilot binnen het beleidsoverleg
 12. Fiat verkregen dat de opbrengsten van de pilot worden “uitgerold” binnen de organisatie.

Het Da Vinci college zet de volgende stappen om het thema te borgen in de organisatie:

 • We starten meteen kortlopend bewustwordingstraject. Dat doen we doormiddel van: workshops, informatie via E-zine, Intranet, HRM portal en domein- en/of diensten nieuwsbrieven, posters op de verschillende locaties en het verspreiden van ansichtkaarten “Ben jij 1 op de 8?” onder de medewerkers.
 • Aangaan van het gesprek met elkaar. In de gesprekscyclus wordt het gespreksonderwerp. “Balans werk – privé” aan de orde gesteld. Leidinggevenden kunnen (desgewenst) getraind  worden in gespreksvoering.
 • HRM zorgt ervoor dat informatie via de HR adviseurs en op de HRM site m.b.t. faciliteiten en mogelijkheden (wettelijke verlofregelingen e.d.) up to date is. HRM adviseert en ondersteunt de leidinggevenden en verwijst desgewenst de werkende mantelzorgers naar de relevante informatie en/of instanties.
 • ‘Maatwerk’ binnen de gegeven kaders, is het uitgangspunt. Hierbij kan gedacht worden aan de mogelijkheid van flexibiliteit in werktijden, dagen en/of taken. Alles in goed overleg met de leidinggevende en de betrokkene, rekening houdend met het belang van beide partijen.
 • Ter ondersteuning bij de uitvoering van de mantelzorgtaken kunnen medewerkers gebruik maken van een aantal producten/faciliteiten:
  – Individuele ondersteuning van een Consulent Mantelzorg- en Vrijwilligersondersteuning    (Regio Zuid-Holland Zuid) of van het lokale Steunpunt Mantelzorg.
  – Mogelijkheid om een cursus (bv. De Zorg de Baas) of themabijeenkomst te volgen.
  – Medewerkers wijzen op de mogelijkheden van mantelzorgondersteuning via hun ziektekostenverzekering.

Heeft u vragen over de aanpak van het Da vinci college, neem dan contact op met:
mevrouw W.J.F.M. Van Eekhout-Wiggers,
sr. HRM adviseur.
Telefoonnummer 088 – 657 26 24

website Da Vinci college

Da Vinci college is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties