Werk&Mantelzorg

Don Bosco Apeldoorn (DBA)

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 18 april 2018

Don Bosco Apeldoorn ondersteunt (kwetsbare) jeugd en jongeren bij knelpunten op de diverse leefgebieden. Jongeren krijgen bij Don Bosco Apeldoorn de mogelijkheid om -binnen een veilige omgeving- verantwoordelijkheid te oefenen en talenten te ontwikkelen. Er werken 12 mensen.

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Door het als onderwerp te maken van het bilaterale werkoverleg (leidinggevende/medewerker)
 • Door het thema op teamgremia te agenderen en bij roosterplanning te laten meewegen.
 • Door bij dit als thema te bespreken bij roosterplanning en teamoverleg ontstaat bij elke medewerker mede-eigenaarschap m.b.t. mantelzorg:
  • zicht op de bereidheid en mogelijkheden van de organisatie om mee te werken aan mantelzorg
  • gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor de ontstane situatie
  • medewerkers wordt gevraagd om inzet ten behoeve van het ontlasten van de medewerker met zorgverplichtingen

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • Door het als onderwerp te maken van het bilaterale werkoverleg (leidinggevende/medewerker).
 • Door het thema op teamgremia te agenderen en bij roosterplanning te laten meewegen.
 • Door bij dit als thema te bespreken bij roosterplanning en teamoverleg ontstaat bij elke medewerker mede-eigenaarschap m.b.t. mantelzorg:
  • zicht op de bereidheid en mogelijkheden van de organisatie om mee te werken aan mantelzorg
  • gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor de ontstane situatie
  • medewerkers wordt gevraagd om inzet ten behoeve van het ontlasten van de medewerker met zorgverplichtingen

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • De organisatie werkt mee aan tijdelijke constructies:
  – medewerkers die tijdelijk zorgverplichtingen hebben worden/zijn vervangen door directe collega’s.
 • De organisatie werkt mee aan structurele constructies:
  – medewerkers met mantelzorgverplichtingen van een meer structureel karakter krijgen/hebben de mogelijkheid om deeltijdontslag te nemen.

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie? 

 • Mantelzorg is een thema in het personeelsbeleid
 • De organisatie werkt maximaal mee aan het mogelijk maken van mantelzorg door medewerkers. Deze medewerking is begrensd, omdat de voortgang van het primaire proces van de organisatie gewaarborgd moet worden. Als eindverantwoordelijke neemt de directeur de besluiten en weegt hij bij zijn besluitvorming drie zaken tegen elkaar af:
  1. de situatie van de medewerker voor het verlenen van mantelzorg
  2. de continuïteit van het primaire proces
  3. de belasting voor directe collega’s t.b.v. de continuering van het primaire proces

Voor meer informatie over de aanpak van Don Bosco kunt u contact opnemen met info@werkenmantelzorg.nl

Don Bosco Apeldoorn (DBA) is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties