Werk&Mantelzorg

De Goede Zorg

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 26 januari 2016

De Goede Zorg is de persoonlijke partner door het alles-in-één-loket te zijn, voor burgers (volwassenen) van Apeldoorn en Ugchelen. Dit houdt in dat De Goede Zorg antwoord wil geven en wil doorverwijzen bij vragen van burgers met betrekking tot wonen, welzijn en zorg. De Goede Zorg kan uiteraard niet alles bieden waar mogelijk om gevaagd wordt. Burgers met vragen die we zelf niet kunnen beantwoorden zullen, doordat we kennis hebben van de sociale kaart van Apeldoorn, verwezen worden naar de juiste partij.

Met deze missie doelen we op een integrale benadering van de cliënt en de medewerker, hetgeen centraal staat bij De Goede Zorg. We streven er naar de zorg voor cliënten en de drijfveren van medewerkers zoveel mogelijk parallel te laten lopen, zodat we zoveel mogelijk inhoud geven aan onze naam: ‘De Goede Zorg’.

Bij de Goede Zorg zijn 450 medewerkers en 360 vrijwilligers werkzaam. Er is één centraal kantoor (hoofdvestiging), drie wooncentra en vier thuiszorgsteunpunten.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Schriftelijk onderzoek naar werk en mantelzorg onder alle medewerkers. Onderzoek is  ontwikkeld en uitgevoerd door de Ondernemingsraad van De Goede Zorg.
 • Interne communicatie over resultaten van het onderzoek tijdens een daarvoor belegde avond van de OR
 • Presentatie Werk en Mantelzorg met directie, OR, kwaliteitsfunctionaris en P&O door steunpunt Mantelzorg De Kap en Jong en Veer.
 • Publicatie in De Goede Zorgkrant, zomer 2015.
 • Interne audit ‘Mantelzorg’ uitgevoerd
 • Oplossingen worden binnen het team opgepakt, rooster wordt aangepast en mogelijkheden voor zorgverlof zijn voorhanden.
 • Alle nieuwe medewerkers ontvangen wanneer zij in dienst treden bij De Goede Zorg, een informatiepakket. Hierin is ook een brief opgenomen waarin de medewerkers gewezend wordt op de mogelijkheden die er zijn indien zij mantelzorgtaken gaan verrichten. In deze brief wordt ook verwezen naar wat de cao hierin biedt (artikel 6.8). Tevens wordt gewezen op de Vrijwillige hulpdienst en Steunpunt Mantelzorg. Deze brief is ook te vinden in het kwaliteitshandboek en op intranet.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Zal met ingang van 2016 mantelzorg onderdeel gaan uitmaken van het jaarlijks gesprek met leidinggevende.
 • Medewerker weet dat hij zich altijd kan wenden tot leidinggevende en/of P&O. 

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende/collega’s en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen wanneer noodzakelijk voor de uitvoering van werkzaamheden.
 • Waar mogelijk hanteert De Goede Zorg flexibele werktijden, roosteraanpassing, zorgverlof.
 • Tijdelijk minder werken.
 • Aanpassing takenpakket als (tijdelijke) oplossing om de combinatie Werk en Mantelzorg te kunnen hanteren voor werkende mantelzorgers. 

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Verwijst P&O naar beschikbare over ondersteuning voor medewerkers met mantelzorgtaken.
 • Wijzen we medewerkers met mantelzorgtaken op de ondersteuning vanuit het steunpunt mantelzorg De Kap en zorgverzekering.
 • Maken we de werk/privé balans bespreekbaar tijdens jaargesprekken en individuele gesprekken en hebben we daarin specifiek aandacht voor mantelzorg.
 • Hebben we jaarlijks aandacht voor thema rondom de Dag van de Mantelzorg, o.a. door posters.
 • Maken we jaarlijks gebruik van relatie gesprekken met De Kap over het thema Werk en Mantelzorg.
 • Het thema mantelzorg wordt besproken in de jaargesprekken.
 • Gemaakte afspraken worden vastgelegd in het digitale personeelsdossier.

De Goede Zorg is ambassadeur voor het thema Werk en Mantelzorg binnen het project ‘Apeldoorn maakt werk van mantelzorg’

De Goede Zorg heeft advies en begeleiding in het thema Werk en Mantelzorg gehad van bureau Jong en Veer, www.jongenveer.nl en Knooppunt  Mantelzorg De Kap: www.dekap.nl.

Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met Bert Blaauw (Directeur bestuurder) via b.blaauw@degoedezorg.nl.

De Goede Zorg is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties