Werk&Mantelzorg

De Haagse Hogeschool

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 10 november 2017

Aan De Haagse Hogeschool (HHS) studeren ruim 26.000 studenten uit meer dan 140 landen. We tekenen er voor dat studenten, docenten en partners zich samen ontwikkelen tot wereldburgers. Met ruim 2000 medewerkers streeft de hogeschool naar kwalitatief hoogstaand onderwijs via de doorontwikkeling van het internationale profiel van de hogeschool, de bevordering van wereldburgerschap en het realiseren van een netwerkhogeschool. Bij de Haagse Hogeschool werken ruim 2000 medewerkers.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Mantelzorgbeleid wordt onderdeel van het preventiebeleid dat langs de 6 dimensies van vitaliteit wordt ingevuld.
 • Activiteiten die daartoe worden gehouden, zijn berichten op intranet, in nieuwsbrieven.
 • Poll voor bezoekers met beoordeling van eigen vitaliteit en inventarisatie over mantelzorg.
 • Lectoraat mantelzorg dat onderzoek doet naar Mantelzorg, waarbij ook medewerkers van de HHS betrokken zijn en waarover regelmatig wordt gepubliceerd en/of lezingen/evenementen gehouden.
 • Er is een film over mantelzorg gemaakt vanuit het lectoraat, aan de hand van een casus van een medewerker van de Haagse Hogeschool.
 • Er is een mailing verstuurd aan rond de 150 leidinggevenden met een verzoek om aandacht voor het onderwerp mantelzorg, een aankondiging van de film en de erkenning, en een verwijzing naar de beschikbare regelingen voor mantelzorg (in de cao en via zogenaamde Duurzame Inzetbaarheidsuren) op 8 november 2017.
 • We besteden aandacht aan het verkrijgen van de Erkenning “Wij werken mantelzorgvriendelijk”.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Thema komt waar nodig aan de orde in de reguliere gesprekscyclus rond Resultaat en Ontwikkeling. Zodra medewerker aangeeft mantelzorger te zijn of bij vermoeden van leidinggevende dat het lijkt dat er een dis balans tussen privé en werk is.
 • HRM adviseurs en servicepunt ondersteunen leidinggevenden en medewerkers met informatie en advies over de beschikbare regelingen.
 • Vanuit het lectoraat mantelzorg wordt regelmatig aandacht voor het thema gevraagd en kennis ontwikkeld over mantelzorg die binnen en buiten de hogeschool ingezet kan worden.
 • Thema wordt benoemd in de leiderschap training.
 • Jaarlijkse themabijeenkomst voor mantelzorgers.
 • Er wordt een dialoogtafel ingericht om het thema werk, studie en mantelzorg bespreekbaar te maken.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen.
 • Tijdelijk minder werken, in overleg met leidinggevende.
 • Thuiswerken, in overleg met leidinggevende.
 • De CAO biedt meerdere mogelijkheden zoals zorgverlof, DI-uren, werktijdvermindering voor senioren.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Sinds 2011 is Dr. Deirdre Beneken genaamd Kolmer aan de HHS verbonden. Met haar onderzoek en van de medewerkers van de HHS die aan haar lectoraat verbonden zijn, zorgt zij voor aandacht voor en bewustwording over het thema mantelzorg, ook bij medewerkers en studenten van de hogeschool.
 • Leidinggevenden zijn gewezen op de mogelijkheden voor medewerkers die mantelzorger zijn onder andere om hen bewust te maken van hoeveel medewerkers met mantelzorg te maken hebben.
 • Binnen de dienst HRM is regelmatig aandacht voor het onderwerp geweest om ervoor te zorgen dat vanuit HRM goede ondersteuning wordt geboden, en de mogelijkheden binnen de regelingen goed bekend zijn.
 • Het thema wordt benoemd in de leiderschapstraining.
 • Het thema wordt opgenomen in het vitaliteits- en preventie beleid (nog in concept).
 • Jaarlijks aandacht voor het thema in de maand van de mantelzorg.

6 dimensies van vitaliteit

De Haagse Hogeschool is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties