De Hartekamp Groep

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 23 november 2010

De Hartekamp Groep biedt ondersteuning aan mensen die hulp nodig hebben. Deze ondersteuning varieert van 24-uurszorg tot begeleiding op afstand en van een uurtje spelbegeleiding thuis tot werken in een bedrijf. De bijna 2.000 cliënten wonen allemaal in Kennemerland. Dit gebied strekt zich uit van Heemskerk tot Nieuw-Vennep. Personeelsadviseur Eveline Haandrikman beantwoordde een aantal vragen over het thema werk en mantelzorg.

Waarom is het een belangrijk onderwerp voor De Hartekamp Groep?

‘Binnen De Hartekamp Groep combineert een groot aantal medewerkers werk met zorg voor een naaste. De komende jaren zal dit aantal alleen maar groter worden. Binnen de organisatie is dit een van de redenen de OR het initiatief heeft genomen een enquête onder medewerkers te houden met de vraag of medewerkers mantelzorg verlenen en wat De Hartekamp Groep kan doen om deze groep medewerkers te ondersteunen. De respons op deze enquête was groot. Hieruit mag de conclusie getrokken worden dat mantelzorg belangrijk is voor medewerkers en dat een mantelzorgvriendelijk personeelbeleid gewenst.’

Wat wil De Hartekamp Groep bereiken?

‘Het belangrijkste is dat er openheid binnen de organisatie ontstaat om het onderwerp mantelzorg bespreekbaar te maken en dat er bereidheid is om oplossingen op maat vorm te geven. Het gaat om wederzijds vertrouwen en een open houding van alle betrokkenen. Daarnaast willen we bereiken dat zowel medewerkers al leidinggevenden goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden die geboden kunnen worden om werk en zorg mogelijk te maken.’

Wat zijn tot nu toe de ervaringen met de combinatie van werk en mantelzorg?

‘Zoals elke mantelzorgvraag specifiek is zo zijn ook de verhalen van medewerkers die werk en zorg verlenen individueel en specifiek. Waar de ene medewerker samen met de leidinggevende een aangepast rooster maakt, zo heeft een andere medewerker afspraken over betaald of onbetaald verlof. Helaas zijn er op dit moment ook nog verhalen waarbij zowel medewerker als leidinggevenden het lastig vinden om tot oplossingen te komen. De vertaalslag van wat wenselijk is naar wat haalbaar is, is in deze gevallen moeilijk te maken, maar wel de grote uitdaging.’

Heeft u vragen over de aanpak van De Hartekamp Groep, neem dan contact op met:
Eveline Haandrikman, personeelsadviseur
Telefoonnummer: 06 – 462 252 93

 

De Hartekamp Groep is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties