Werk&Mantelzorg

De Hotels van Oranje

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 10 november 2015

De cultuur binnen de Hotels van Oranje kenmerkt zich door commerciële uitgangspunten en door vriendelijkheid. Onze medewerkers dragen ieder een deel van de verantwoordelijkheid om de gebudgetteerde omzet te realiseren en met behoud van kwaliteit, de kosten evenredig in balans te houden. Door hoge kwaliteit, persoonlijke service en vakbekwame gastgerichtheid, streven wij er voortdurend naar om een langdurige relatie op te bouwen met onze gasten en relaties. Er werken circa 250 medewerkers.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Wij hebben dit benoemd in de maandelijkse nieuwsbrief “ de Oranje Chat”.
 • Het is besproken met medewerkers op de werkvloer.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Het wordt besproken in evaluatie en beoordelingsgesprekken.
 • Het is besproken in de afdelingsvergaderingen.
 • Naar behoefte van de werknemers wordt er meer informatie gegeven.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen
 • Flexibele werktijden, afhankelijk functie
 • Tijdelijk minder werken
 • Thuiswerken
 • Wettelijke verlofregelingen

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • We hebben het Arbeidsreglement gewijzigd en een nieuwe mantelzorgvriendelijke passage opgenomen.
 • We gaan met nieuwe medewerkers het gesprek aan over hun thuis/zorgsituatie. Daarbij wijzen we de nieuwe medewerker op de mogelijkheden in het arbeidsreglement.
 • We maken mantelzorg bespreekbaar tijdens functioneringsgesprekken.
 • We gaan zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Het thema krijgt regelmatig aandacht in de Nieuwsbrief “De Oranje Chat”.
 • Er wordt aandacht besteed aan de ontvangst van de Erkenning op 10 november 2015.

Heeft u vragen over de aanpak van De Hotels van Oranje, neem dan contact op met Saskia Breuls, HR Manager, mail:s.breuls@hotelsvanoranje.nl of bel: 071 3676829.

.

De Hotels van Oranje is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties