Werk&Mantelzorg

De Kindervilla Wereld

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 11 maart 2019

De Kindervilla Wereld staat voor een warme en veilige omgeving voor ieder kind in de fase van pasgeborene tot ca 12 jaar oud.
‘Onze’ Kindervilla Wereld mentaliteit kenmerkt zich door de internationale wereld van de kinderen iedere dag een beetje groter te maken. Ons doel is om de kinderen een stevige basis mee te geven zodat zij kunnen participeren in de maatschappij. Iedere dag werken we met onderwerpen uit de natuur en/of cultuur, de maatschappij en het aanleren van sociale omgangsvormen. We vinden het belangrijk om respectvol met elkaar om te gaan.  Er werken 44 medewerkers bij De Kindervilla.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • We hebben onze medewerkers op de hoogte gesteld van deelname aan het Bollenstreek brede project Mantelzorg werkt van gemeente Noordwijkerhout.
 • We hebben een onderzoek gehouden naar de beleving van de combinatie werk en mantelzorg op de werkvloer en de uitkomsten gecommuniceerd.
 • In onze nieuwsbrief is aandacht besteed aan de combinatie werk en mantelzorg.
 • In ons personeelshandboek/ op intranet zijn de interne en externe ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers opgenomen.
 • We hebben onze medewerkers op de hoogte gebracht van de open workshop over werk en mantelzorg die wordt georganiseerd door de gemeente.
 • We besteden aandacht aan de Erkenning die we krijgen op 11 maart voor mantelzorgvriendelijk werkgeverschap.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Het thema wordt meegenomen in voortgangsgesprekken/functioneringsgesprekken bij het bespreken van de werk privé balans.
 • Een goede werk privé balans is onderdeel van ons personeelsbeleid.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • De leidinggevende en de medewerker zoeken samen naar maatwerkoplossingen.
 • We kijken samen wat er mogelijk is binnen de mogelijkheden van werken op een kinderopvang.
 • Aandacht en begrip voor elkaar vinden we belangrijk.
 • Gebruik van verlofregelingen volgens onze CAO.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • Er wordt verwezen naar de interne en externe ondersteuningsmogelijkheden op intranet / in ons personeelshandboek.
 • Bij personeelszaken ligt informatie over waar men terecht kan in de gemeente.
 • De leidinggevende gaat met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • We besteden aandacht aan het thema rondom de Dag van de Mantelzorg (10 november).
 • We besteden aandacht aan het verkrijgen van de Erkenning Wij werken mantelzorgvriendelijk.

Voor meer informatie over de aanpak van De Kindervilla Wereld kunt u contact opnemen met Margreet Woessner, m.woessner@werkenmantelzorg.nl.

De Kindervilla Wereld is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties