Werk&Mantelzorg

De Schutse

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 10 november 2015

De Schutse wil een organisatie zijn die zorgvragen van cliënten uit de achterban beantwoordt of door zelf (of in samenwerking met anderen) de gewenste zorg te bieden. Haar primaire doelgroep is cliënten met een verstandelijke beperking. De identiteit is leidend uitgangspunt. De Schutse heeft 5 vestigingen en er werken in totaal 320 medewerkers. 

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Op intranet en in de interne nieuwsbrief is aandacht besteed aan het thema.
 • De medewerkers zijn gewezen op het personeelsbeleid volgens de cao Gehandicaptenzorg, waar specifiek aandacht is voor de werk/privé balans van de medewerker.
 • Mantelzorg is een vanzelfsprekend onderwerp omdat onze medewerkers hier veel mee te maken hebben. Veel medewerkers zijn mantelzorger en in de instelling ervaren zij het ook dagelijks bij familie van de bewoners.
 • In het teamoverleg/afdelingsoverleg is de combinatie werk en mantelzorg bij De Schutse besproken.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • In het functioneringsgesprek is het welbevinden en de werk/privé balans van de medewerker een vast gesprekspunt
 • Er is naast aandacht voor betaalde medewerkers ook veel aandacht voor vrijwilligers met mantelzorgtaken.
 • Het thema wordt besproken in het teamoverleg/afdelingsoverleg.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevenden en medewerkers zoeken samen naar een oplossing bij dreigende onbalans privé/werk met de instrumenten zorgverlof, (on)betaald verlof en ouderschapsverlof.
 • (structurele) Wensen worden meengenomen in de dienstroosters.
 • Thuiswerkmogelijkheid voor leidinggevenden en als maatwerktoepassing.
 • (Tijdelijke) contractaanpassing is mogelijk.   

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • We informeren nieuwe medewerkers over het mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
 • We maken mantelzorg bespreekbaar tijdens functioneringsgesprekken.
 • We gaan zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Bij dreigende onbalans werk/privé wordt P&O ingeschakeld door de leidinggevende, voor advies.
 • Jaarlijks is er aandacht voor het thema rondom de Dag van de Mantelzorg.

De Schutse is begeleid door Spectrum Elan, een adviesorganisatie voor het brede sociale domein: www.spectrumelan.nl 

Heeft u vragen over de aanpak van De Schutse, neem dan contact op met Do Schellevis, staffunctionaris P&O, tel: 0488-4883322 of email info@deschutse.nu

De Schutse is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties