Werk&Mantelzorg

De Unie

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 16 maart 2017

Als vakorganisatie gelooft De Unie gelooft in de kracht en potentie van ieder individu. In haar belangenbehartiging streeft zij altijd naar maatwerkoplossingen, gericht op het maken van optimale keuzes op het gebied van werk, inkomen en zorg. Hierbij staat de persoonlijke ontwikkeling steeds voorop. Daarnaast hecht De Unie veel waarde aan duurzaamheid van arbeidsrelaties en productiemiddelen. Bij De Unie werken 100 mensen.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Mantelzorg is een van de speerpunten in onze arbeidsvoorwaardennota.
 • Er zijn meerdere malen presentaties aan medewerkers gegeven op het gebied van werk en mantelzorg.
 • Er is op de website een eigen pagina over het thema ingericht met informatie, tips, ondersteuningsmogelijkheden en praktijkvoorbeelden: https://www.unie.nl/mantelzorg
 • Er wordt regelmatig door de VGWM-cie aandacht aan de werk-privé balans besteed.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Het thema wordt besproken in individuele gesprekken tussen leidinggevenden en werknemers.
 • Het bespreekbaar maken van dit thema maakt onderdeel uit van de HR-cyclus.
 • Er is jaarlijks aandacht voor het thema op de Dag van de Mantelzorg.
 • Iedereen in de organisatie wordt geinformeerd over de standpunten en de activiteiten die De Unie hiertoe onderneemt om werknemers en werkgevers op dit thema samen tot de beste oplossingen te laten komen.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Binnen onze organisatie geldt een flexibele werktijdregeling.
 • Deeltijdwerk is mogelijk (al dan niet tijdelijk).
 • Leidinggevende zoekt samen met medewerker naar maatwerkoplossingen.
 • De wettelijke verlofregelingen zijn van toepassing en worden actief toegepast.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Er wordt jaarlijks aandacht besteed aan het thema rondom de dag van de Mantelzorg.
 • Mantelzorg is als thema opgenomen in de HR cyclus.
 • Er is een mantelzorgdeskundige aanwezig.
 • Er worden z.s.m. afspraken gemaakt zodra bekend is dat een medewerker mantelzorgtaken heeft.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met info@werkenmantelzorg.nl

De Unie is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties