Werk&Mantelzorg

De Zorgboog

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 13 december 2011 

De Zorgboog heeft 14 verpleeg- en/of verzorgingscentra en daarnaast een aantal thuiszorgwinkels, consultatiebureaus en wijkgebouwen van waaruit de thuiszorg werkt. Er zijn 2500 medewerkers in dienst.

Wij zijn erg blij met de erkenning ‘Wij werken Mantelzorgvriendelijk en zien deze erkenning als een positief impuls om beleid en bewustwording met betrekking tot de werkende mantelzorger binnen de gehele organisatie in 2012 hoog op de agenda te zetten.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

  • De Zorgboog heeft met een deel van de organisatie (regio Laarbeek) meegedaan met een onderzoek (geïnitieerd door de gemeente Laarbeek). Doel van dit onderzoek was het uitvoeren van een nulmeting om te zien of De Zorgboog een mantelzorgvriendelijke werkgever is en welke aanbevelingen worden gedaan om nog mantelzorgvriendelijker te worden. Het onderzoek, bestaande uit een vragenlijst die per e-mail naar de medewerkers (die werken binnen de regio Laarbeek; 3 verpleeg/verzorgingshuizen en 1 thuiszorgteam) zijn verstuurd, is door 50% van de medewerkers ingevuld. Uit de uitkomsten van het onderzoek is gebleken dat 1 op de 3 medewerkers in deze regio mantelzorger is. Veel medewerkers in onze organisatie vinden het zorgen voor de ander vanzelfsprekend en voelen zich geen mantelzorger.
  • De resultaten van het onderzoek zijn met de betreffende leidinggevenden besproken. 

 

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

  • De Zorgboog wil bereiken dat de verhouding tussen werk en mantelzorgtaken gunstig beïnvloed wordt. De mantelzorgtaken moeten het werk niet negatief beïnvloeden, of andersom.
  • Naast het voeren van persoonlijke, individuele gesprekken met medewerkers, wordt er actief gebruik gemaakt van de mogelijkheden die wetgeving en CAO ter ondersteuning van de mantelzorger bieden.
  • De Zorgboog wil in 2012 meer bekendheid geven aan het thema mantelzorg en dit thema een plek geven binnen de organisatie. Bijvoorbeeld door het onderwerp te agenderen in functioneringsgesprekken, als thema te behandelen in teamvergaderingen, etc.

 

Daarnaast heeft De Zorgboog vanuit haar cliënten ook veel te maken met mantelzorgers en krijgen deze mantelzorgers in toenemende mate een rol in de zorgen voor hun naaste, onze cliënten. Alle mantelzorgers kunnen gratis gebruik maken van de website www.zorgsite.nl. Deze website dient als hulpmiddel om mantelzorgtaken rondom de cliënt (met meerderen) te organiseren.

Heeft u vragen over de aanpak van De Zorgboog, neem dan contact op met:
Agnes Veenstra, adviseur HRM.

Website De Zorgboog

De Zorgboog is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties