Werk&Mantelzorg

Dirk Noordwijk

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 11 maart 2019

Dirk van den Broek Noordwijk is een supermarkt met een open oog en oor voor de eigen medewerkers die naast hun werk ook als mantelzorger actief zijn voor gezinsleden, familieleden, vrienden, kennissen en omwonenden. Waar nodig en mogelijk worden die personeelsleden ondersteund om hun mantelzorgtaken mogelijk te maken. Bij filiaal Dirk van den broek in Noordwijk heeft de supermarktmanager de heer Van der Zalm als motto: gaat het thuis goed, dan gaat het ook op het werk goed.

Er werken 200 medewerkers bij Dirk Noordwijk.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Op intranet staat informatie waar men terecht kan voor ondersteuning intern en extern.
 • Er zijn folders over het gemeentelijke ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers beschikbaar bij de filiaalmanagers.
 • We hebben meegewerkt aan een interview in LEEF Magazine in Noordwijk over de combinatie werk en mantelzorg bij Dirk.
 • We hebben een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor medewerkers.
 • De filiaalmanager van Dirk Noordwijk heeft op een regionaal overleg voor managers gesproken over het thema en deelname aan dit project.
 • We besteden aandacht aan de Erkenning die we krijgen op 11 maart 2019 voor mantelzorgvriendelijk werkgeverschap.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Er is veel aandacht en begrip voor elkaar in ons team.
 • De filiaalmanagers hebben altijd een luisterend oor voor de medewerkers en gaan actief het gesprek aan als zij zien dat iemand dat nodig heeft.
 • Het thema wordt meegenomen in jaargesprekken met de medewerkers bij het bespreken van de werk privé balans.
 • Een goede werk privé balans is onderdeel van het personeelsbeleid.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • In overleg kijken we wat mogelijk is aan maatwerkoplossingen. Door de flexibele openingstijden is er ook flexibiliteit mogelijk in werktijden / diensten /roosters.
 • Gebruik van verlofregelingen volgens onze cao.
 • Een (tijdelijk) overplaatsing naar een ander filiaal (werkplek) voor mantelzorgers.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • We gaan zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend is dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Informatie is beschikbaar op intranet en er liggen folders over het ondersteuningsaanbod in de gemeente bij de filiaalmanagers.
 • We wijzen medewerkers actief op waar ze terecht kunnen in de gemeente.
 • We besteden aandacht aan het thema op de Dag van de Mantelzorg (10 november).
 • We besteden aandacht aan het verkrijgen van de Erkenning Wij werken mantelzorgvriendelijk.

Voor meer informatie over de aanpak van Dirk Noordwijk kunt u terecht bij Margreet Woessner, m.woessner@werkenmantelzorg.nl.

Dirk Noordwijk is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties