Werk&Mantelzorg

Diva Delft

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 12 juli 2013

DIVA Delft is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Wmo-loket, het Startpunt wonen zorg welzijn. DIVA Delft helpt met dienstverlening, informatie, voorlichting en advies. Waar het kán gebeurt dat met inzet van vrijwilligers, waar het moét met professionals.De werkzaamheden van DIVA Delft worden uitgevoerd door 25 professionals en ruim 100 vrijwilligers.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

  • We hebben een protocol ontwikkeld en opgenomen in het Personeelshandboek
  • We hebben posters opgehangen en foldermateriaal beschikbaar gesteld in de organisatie
  • We hebben aandacht besteed aan het thema in plenaire bijeenkomsten en blijven dit doen
  • Mantelzorg wordt indien van toepassing besproken tijdens functioneringsgesprek en/of werkbesprekingen

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

  • in het personeelshandboek hebben wij een onderdeel mantelzorg opgenomen met daarin een aantal regelingen waarvan in overleg met de leidinggevende gebruik gemaakt kan worden, lees hier meer
  • nieuwe medewerkers worden op de hoogte gesteld van alle regelingen uit het personeelshandboek
  • wij maken mantelzorg bespreekbaar in functioneringsgesprekken en werkbesprekingen
  • onze organisatiecultuur is open en uitnodigend. Wanneer medewerkers mantelzorgtaken hebben/krijgen, dan is het vanzelfsprekend dat er over gesproken wordt.
  • het protocol wordt met regelmaat in plenaire bijeenkomsten onder de aandacht gebracht.

Heeft u vragen over de aanpak van DIVA Delft, neem dan contact op met Jeanet van der Burg, directeur van DIVA Delft, mail: jburg@divadelft.nl

Diva Delft is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties