Werk&Mantelzorg

Dixi Sanitary Services B.V.

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 18 april 2018

Dixi Sanitary Services biedt sanitaire oplossingen voor al uw wensen op het gebied van bouw, verbouw en evenement. Er werken 54 mensen.

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Bericht in nieuwsbrieven.
 • Brochures en posters op termijn.
 • Gesprek met directeur over thema werk en mantelzorg.
 • Bijeenkomst met MT over thema werk en mantelzorg.
 • De MT-leden hebben het thema bespreekbaar gemaakt binnen de teams.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • In het teamoverleg.
 • In het persoonlijke gesprek.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Tijdelijk minder werken.
 • Flexibele werktijden.

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie? 

 • We gaan het onderdeel mantelzorg opnemen in het personeelshandboek.
 • We gaan met nieuwe medewerkers het gesprek aan over hun thuis/zorgsituatie. Daarbij wijzen ze de nieuwe medewerker op de mogelijkheden in het personeelshandboek.
 • We maken mantelzorg bespreekbaar tijdens functioneringsgesprekken.
 • We gaan zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Er is jaarlijks aandacht voor thema rondom de Dag van de Mantelzorg.
Uitreiking Erkenning
vlnr: burgemeester gemeente Papendrecht, BWI Papendrecht, Dixi Sanitary Services

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hester den Breejen, mail: hester.denbreejen@dixi.nl.

www.dixi.nl

Dixi Sanitary Services B.V. is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties