Werk&Mantelzorg

Dokter schoonmaak organisatie BV

Erkend mantelzorgvriendelijke sinds: 13 december 2012

Dokter Schoonmaakorganisatie is een schoonmaakbedrijf in Emmen waar ruim 500 medewerkers werkzaam zijn.

Waarom?
Dokter Schoonmaakorganisatie wil op lange termijn investeren in haar personeel. Door het maken van afspraken over de combinatie werk en mantelzorg, wil de organisatie:

 • investeren in het binden van medewerkers
 • een aantrekkelijke en goede werkgever zijn
 • medewerkers erkennen in hun dubbele taak en waar nodig ondersteuning bieden
 • ontvangen van de Erkenning “Wij werken mantelzorgvriendelijk”

 

Uitgevoerde activiteiten

 • bespreking directie (draagvlak)
 • presentatie objectleiders
 • aankondiging nulmeting via brief
 • resultaten onderzoek besproken met directie
 • gesprek directie met gemeente en Sedna lokale welzijnsorganisatie  over ondersteuningsaanbod
 • resultaten  onderzoek gepresenteerd bij objectleiders en samen vaststellen onderdelen protocol
 • presenteren resultaten in het HRM-netwerk VPB Emmen
 • vaststellen van borgingsactiviteit door middel van een Mantelzorgprotocol


Borgingsactiviteiten

 • protocol inclusief informatie aan alle objectleiders
 • protocol bekend maken aan alle medewerkers via interne communicatie
 • informatie bij aanstelling
 • uitwisseling van informatie met Sedna Welzijnsorganisatie, zoals nieuwsbrief
 • twee keer jaarlijks overleg tussen P&O en Sedna
 • aandacht op de dag van de mantelzorg 10 november
 • lidmaatschap van mezzo, ter waarde van 10 euro
 • de combinatie werk en mantelzorg opnemen in functioneringsgesprekken
 • Arbo-deskundige is op de hoogte van de thematiek
 • op verzoek spreek-uur op bedrijf of medewerkers doorverwijzen naar Sedna
 • informatie over info-punt (sociaal helpdesk VPB, in ontwikkeling)

Zij zijn begeleid door Jong en Veer, een mantelzorgadviesbureau voor bedrijven en gemeenten: www.jongenveer.nl.

Wilt u meer informatie over Dokter Schoonmaakorganisatie? Neem dan contact op met Joke Faber, Rayonmanager: 0591-6311860

Website Dokter Schoonmaakorganisatie

Dokter schoonmaak organisatie BV is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties