Werk&Mantelzorg

Erasmus MC

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 9 oktober 2014

Het Erasmus MC is het grootste van de acht universitair medische centra in Nederland en is verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het Erasmus MC zet zich in voor een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs. Het Erasmus MC heeft 5 grote locaties in Rotterdam Rijnmond en er werken 14.000 medewerkers.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • In ons visiedocument KOERS 18 waar de strategie van het Erasmus MC met betrekking tot de werkcultuur wordt omschreven, wordt mantelzorg met naam en toenaam benoemd bij de thema’s duurzame inzetbaarheid en levensfasebewust beleid.
 • We hebben een onderzoek/poll gehouden op het intranet van het Erasmus MC waaruit blijkt dat 23% mantelzorger is
 • De uitkomsten hebben we gecommuniceerd via intranet met vermelding van de strategie van het Erasmus MC in deze
 • We hebben berichten over de combinatie werk en mantelzorg geplaatst op ons intranet
 • Er is aandacht besteed aan de bestaande verlofregelingen en waar deze voor ingezet kunnen worden in het personeelsblad, de Scanner
 • Er is aandacht besteed aan het mantelzorgbeleid van het Erasmus MC in het personeelsblad, de Scanner
 • Er komt aandacht in de het personeelsblad de Scanner voor het verkrijgen van de “Erkenning Mantelzorgvriendelijke organisatie”

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Door mantelzorg concreet te benoemen in het visiedocument Koers 18 borgen we continue aandacht voor het thema. Mantelzorg maakt nu onderdeel uit van onze strategie met betrekking tot duurzame inzetbaarheid en levensfasebewust beleid. Het wordt in een adem genoemd met het borgen en bewaken van de motivatie, gezondheid en vitaliteit van medewerkers.
 • We blijven op regelmatige basis aandacht besteden aan mantelzorg in ons personeelsblad de Scanner
 • Alle leidinggevenden zijn middels een speciaal aan dit thema gewijde Managementbrief geinformeerd over beleid, cultuur en CAO afspraken die gerelateerd zijn aan de combinatie werk en mantelzorg
 • Alle leidinggevenden is verzocht om deze regels onder de aandacht te (blijven) brengen in bijvoorbeeld het jaargesprek
 • Alle P&O adviseurs hebben in een Managementbrief informatie gekregen over het beleid en de regels inzake mantelzorg, zodat zij deze in sollicitatieprocedures en functioneringsgesprekken kunnen bespreken
 • Mantelzorgbeleid  is als onderwerp ingebracht in de OR vergadering.  Een OR-lid heeft mantelzorg als aandachtspunt  gekregen en blijft het beleid volgen.

Drs. Agnes Blanken, organisatie adviseur Management Advies in het Erasmus MC:

‘Als Erasmus MC hebben we aandacht voor het functioneren van medewerkers, voor hun duurzame inzetbaarheid (gezond, gemotiveerd en bekwaam kunnen werken), nu en in de toekomst. Wij investeren in vitale en gemotiveerde medewerkers. Het Erasmus MC stelt mensen in staat om in elke levensfase hun werk uit te voeren, dus ook als iemand mantelzorger is. Op die manier hopen we uitval te verkleinen of te voorkomen. Duurzame inzetbaarheid is de verantwoordelijkheid van zowel de leidinggevende als de medewerkers. Zij moeten hierover samen in gesprek gaan en blijven. We streven ernaar dit te faciliteren onder andere door mantelzorg op te nemen als ambitie in ons visiedocument voor de komende jaren.’

Lees het artikel in de personeelsnieuwsbrief van Erasmus MC over de combinatie werk en mantelzorg.

Erasmus MC is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties