Werk&Mantelzorg

Foenix

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 2 juli 2018

FOENIX Kringloop en Reïntegratie is een onafhankelijke stichting met als doel het in stand houden van een kringloop en reïntegratiebedrijf. Het gebruik van goederen en grondstoffen gaan hand in hand met het bieden van reïntegratieplaatsen. De persoonlijke ontwikkeling van de mensen staat bij Foenix centraal. Er werken 35 mensen in vaste dienst, daarnaast zijn er tussen 750-800 mensen per jaar kort of langdurig in traject bij Foenix.

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Twee keer in het jaar is er een grote personeelsbijeenkomst. Hier wordt het thema mantelzorg besproken. De Kap, organisatie voor mantelzorg en vrijwilligerswerk, geeft een presentatie.
 • Vanuit de Kap zijn er op dit thema intensieve contacten met directie en personeelsfunctionaris. Kennis en materialen worden gebruikt om het thema te agenderen en actueel te houden.
 • Op 2 juli geeft de Kap een voorlichtingsbijeenkomst voor medewerkers.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • Het algemeen welbevinden van medewerkers is continu punt van aandacht.
 • Wij doen woensdag 25 april mee aan de bijeenkomst van De Kap over werk en mantelzorg. Aanwezig is ook een arbeidsdeskundige, waarin de mogelijkheden voor de combinatie werk en mantelzorg met elkaar verder verkennen.
 • In het teamoverleg.
 • In het persoonlijke gesprek.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Bij ons wordt er altijd een open gesprek gevoerd en word gekeken naar een maatoplossing voor iedereen. Omdat we een relatief kleine organisatie zijn kunnen we flexibiliteit en maatwerk bieden.
 • Wettelijke verlofregelingen.

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie? 

 • De Kap organiseert op de dag van de mantelzorg activiteiten voor mantelzorgers en ook werkgevers. Wij sluiten daarbij aan.
 • Er zijn korte lijnen met De Kap. We houden elkaar scherp en informeren/inspireren elkaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Olga Janssen – Tokmakova, HR manager, otokmakova@foenix.nl.

Foenix is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties