Werk&Mantelzorg

Fonds 1818

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 26 mei 2020

Bekijk hier de online uitreiking

Fonds 1818 zet zich in voor een betere maatschappij. Door het geven van geld, advies en begeleiding en door zelf projecten uit te voeren. Fonds 1818 is er voor iedereen in Delft, Den Haag, Zoetermeer, Leiden, Westland, Duin- en Bollenstreek en tussenliggende gemeenten. We zetten ons hiervoor in met 27 medewerkers.

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Tijdens de maandelijkse teamlunch zijn alle medewerkers geïnformeerd over het thema werk en mantelzorg,  de mogelijkheden om werk en mantelzorg binnen onze organisatie te combineren en bij wie zij terecht kunnen in de organisatie.
 • We hebben een 0-meting gehouden onder de medewerkers naar de beleving van de combinatie werk en mantelzorg op de werkvloer en de resultaten hebben we met het personeel gedeeld.
 • Fonds 1818 heeft een vertrouwenspersoon. Werknemers zijn gewezen op de mogelijkheid om bij de vertrouwenspersoon te rade te gaan.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s

 • Met het MT is besproken hoe zij met de combinatie werk en mantelzorg om moeten gaan.
  Met name is gewezen op het belang van het bespreekbaar maken met de individuele medewerkers. Dit gebeurt o.a. formeel in het functioneringsgesprek, maar er is altijd gelegenheid om ook informeel met elkaar over mantelzorg te spreken.
 • In de cycli van beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken is het onderdeel mantelzorg een vast item.
 • We zijn een kleine, open organisatie en er wordt in overleggen en in bila’s over gesproken.
 • Medewerkers onderling regelen ook dat het werk wordt overgenomen als dat zou moeten.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen, waarbij thuiswerken en flexibele werktijden, kort of langdurig verlof mogelijk zijn. Dit is afhankelijk van de functie. Samen wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn.
 • Afspraken zijn maatwerk en worden schriftelijk vastgelegd in het personeelsdossier.

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • In het personeelshandboek waren al de diverse soorten verlof opgenomen, maar daar is nu expliciet een mantelzorgvriendelijke passage aan toegevoegd over mantelzorgverlof.
 • Tijdens de maandelijkse teamlunch worden medewerkers up-to-date gehouden over het thema.
 • Tijdens functioneringsgesprekken wordt mantelzorg bespreekbaar gemaakt.
 • Fonds 1818 heeft een vertrouwenspersoon. Werknemers zijn gewezen op de mogelijkheid om bij de vertrouwenspersoon te rade te gaan.
 • We besteden aandacht aan het thema rond de Dag van de Mantelzorg.
 • Bij nieuwe medewerkers zal tijdens de inwerkprocedure worden gewezen op de combinatie werk en mantelzorg en zal dit door de leidinggevende worden toegelicht en besproken.

Voor meer informatie over de aanpak van Fonds 1818 kunt u contact opnemen met Margreet Woessner, m.woessner@werkenmantelzorg.nl

Fonds 1818 is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties