Werk&Mantelzorg

Franciscus Gasthuis & Vlietland

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 7 januari 2019

Franciscus Gasthuis & Vlietland (officiële naam: Sint Franciscus Vlietland Groep) staat voor top zorg, dicht bij huis (ontstaan uit het Sint Franciscus Gasthuis en Vlietland Ziekenhuis). Samen is het woord dat ons in alles bindt. Samen denken, samenwerken en samen doen om doelen te bereiken en een duurzame toekomst te realiseren. Bij Franciscus werken ruim 4700 medewerkers en 300 medisch specialisten. Er zijn 2 hoofdlocaties en 5 buitenlocaties.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Beleid “Mantelzorg: behouden van balans” opgesteld.
 • Bekendmaking beleid bij leidinggevenden in nieuwsbrief P&O oktober 2017.
 • Plaatsing beleid op iDocument => inzage voor alle medewerkers.
 • Bijeenkomst voor leidinggevenden over het thema.
 • Twee bijeenkomsten voor medewerkers over het thema.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Thema wordt besproken in het jaarlijks functioneringsgesprek.
 • Workshops voor leidinggevenden/medewerkers zijn reeds gegeven. In voorjaar 2019 volgt nogmaals workshop voor leidinggevenden.
 • Tijdens de workshops is benadrukt de dialoog met elkaar aan te gaan. De P&O-adviseur zal dit regelmatig toetsen.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Aangepaste werktijden: vroeger of later beginnen;
 • Roosters en diensten: langere of kortere diensten, flexibele roosters of juist vaste roosters bespreken;
 • Meer werken in minder dagen waardoor medewerker een dag(deel) vrij heeft in de week;
 • Tijdelijk minder werken (in de vorm van onbetaald verlof);
 • Jaarafspraken: in bepaalde periodes meer of minder uren maken dan contractueel is vastgelegd;
 • Jobsharing: samen met iemand anders een baan delen;
 • Thuiswerken;
 • PLB- danwel overuren sparen en opnemen bij onverwachte zorgsituaties.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • Beleid mantelzorg is opgenomen in de Uitvoeringsregelingen Franciscus Gasthuis & Vlietland. Elke nieuwe medewerker ontvangt dit document.
 • Beleid mantelzorg is geplaatst op iDocument=> inzichtelijk voor alle medewerkers en leidinggevenden.
 • Mantelzorg wordt bespreekbaar gemaakt tijdens jaarlijks functioneringsgesprek.
 • De leidinggevende gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Jaarlijks aandacht voor thema rondom de Dag van de Mantelzorg => op te starten vanaf 2019. In 2018 hebben kort op de Dag van de Mantelzorg de workshops voor medewerkers plaatsgevonden.
 • In samenspraak met Marketing & Communicatie kijken naar ludieke mogelijkheden om het onderwerp nog verder op de kaart te zetten.

Het begeleidingstraject naar de Erkenning is verzorgd door Anjo Pluijmers.

Heeft u vragen over de aanpak van Franciscus Gasthuis & Vlietland? Wij overleggen graag eerst of wij u in contact mogen brengen. Neem contact op met Margreet Woessner, m.woessner@werkenmantelzorg.nl.

Franciscus Gasthuis & Vlietland is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties