Werk&Mantelzorg

Functiegroep Bedrijfsmaatschappelijk Werk

De Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk / BPSW (voorheen Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers /NVMW), is het platform en het netwerk van 3.500 maatschappelijk werkers en andere professionals in sociaal werk. Als representatieve beroepsvereniging die zichtbaar is in de maatschappij vertolkt de BPSW het geluid van deze professionals. Bovendien borgt de BPSW de kwaliteit van het sociaal werk en maakt kennisoverdracht mogelijk.

In de functiegroep BMW vertegenwoordigen bedrijfsmaatschappelijk werkers hun achterban. Zij zijn afkomstig uit diverse settingen van het BMW vak. De functiegroep maakt onderdeel uit van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) en houdt zich bezig met de trends in het vak, netwerken en kennis delen met collega’s.

Functiegroep Bedrijfsmaatschappelijk Werk is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties