Werk&Mantelzorg

Gemeente Almere

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 6 november 2017

Almere is in meer dan 40 jaar tijd uitgegroeid tot een kleurrijke en groene stad met ruim 200.000 unieke  inwoners.  Almere is een aantrekkelijke stad voor iedereen, ook voor wie wil werken en ondernemen. Werken voor de inwoners en ondernemers van Almere gebeurt vanuit de gemeente met aandacht voor iedereen en met oplossingen voor een goede balans tussen werk en zorgtaken. Zo kunnen werknemers zich optimaal inzetten voor de stad, ‘zo binnen, zo buiten’. Bij de gemeente werken 1750 medewerkers.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Er is ten behoeve van alle interne communicatie een speciaal logo ontworpen.
 • Er is een nulmeting gedaan naar de combinatie werk en mantelzorg op de werkvloer.
 • Op intranet is een aparte pagina gemaakt over mantelzorg met uitleg over de soorten verlof en antwoorden op de meest gestelde vragen.
 • Er zijn nieuws- en informatie berichten op intranet geplaatst.
 • Storytelling is ingezet, met ervaringen van en voor collega’s.
 • Er is een expertgroep Mantelzorg opgericht.
 • Op 6 november 2017 wordt een themabijeenkomst Mantelzorg georganiseerd:  ‘vonk van inspiratie’
 • Eind 2017 vinden er informatierondes plaats binnen afdelingen en teams.
 • Er komt een stand ‘Mantelzorg’ op de HRM Inspiratiemarkt van 28 november 2017.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • De werk/privébalans wordt besproken in de individuele gesprekscyclus (gesprekscyclus is de reeks van gesprekken planningsgesprek, beoordelingsgesprek, voortgangsgesprek).
 • Het thema wordt besproken in team- en  afdelingsoverleggen.
 • Het onderwerp komt structureel aan de orde tijdens de periodieke overleggen tussen de leidinggevende en de HR business partner.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen.
 • Teamafspraken: voorbeeld tijdelijk taken overnemen etc.
 • Flexibele werktijden, afhankelijk van functie.
 • Verschuiven van werktijden.
 • (Tijdelijk) minder werken.
 • Thuiswerken.
 • Kopen van max. 144 verlofuren  x  percentage parttime/fulltime (Individueel Keuzebudget).

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Startnotitie gepresenteerd aan het directieteam en plan van aanpak vastgesteld met onderzoek -en communicatie acties.
 • De werk/privébalans wordt besproken in de gesprekscyclus ‘continue dialoog’ (reeks van gesprekken planningsgesprek, voortgangsgesprek, beoordelingsgesprek).
 • We gaan zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of werk en mantelzorg te combineren is of dat er wellicht nog aanpassingen nodig zijn.
 • Regelmatig overleg met de expertgroep Mantelzorg.
 • Jaarlijks aandacht voor het thema rondom de Dag van de Mantelzorg.
 • Intranetpagina gemaakt over mantelzorg met uitleg over soorten verlof en een Q&A.
 • Er komt een stand ‘Mantelzorg’ op de HRM Inspiratiemarkt. (Deze markt wordt 2 keer per jaar georganiseerd).