Werk&Mantelzorg

Gemeente Amersfoort

Ambassadeur sinds: 26 oktober 2010
Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 28 november 2011

Gemeente Amersfoort wil een aantrekkelijke stad zijn voor haar ruim 145.000 inwoners. ‘Gezin en werk moeten inwoners goed kunnen combineren. Hierbij is het van belang dat  er ruimte is voor zorgtaken die mensen hebben, in de brede zin van het woord.’ Daarom vindt gemeente Amersfoort dat ondersteuning van werkende mantelzorgers net zo’n belangrijk onderwerp is als bijvoorbeeld kinderopvang of sportclubs zonder wachtlijsten.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

  • Berichten op intranet.
  • Workshops voor medewerkers en leidinggevenden.
  • Publieksactie op de dag van de Mantelzorg.
  • Mantelzorg als gespreksonderwerp tijdens jaargesprek.
  • Aandacht voor Steunpunt Mantelzorg in de stad en regio.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

  • Uitgebreide informatie over maatwerkoplossingen op intranet, inclusief verwijzingen naar externe hulpverleningsinstanties.
  • P&O zorgt voor periodieke agendering van het thema om het onder de aandacht van leidinggevenden te houden.
  • Leidinggevenden gaan zo snel mogelijk met mantelzorgende medewerker in gesprek om, indien gewenst, maatwerkafspraken te maken.

Hoe geeft de gemeente invulling aan het ambassadeurschap?

‘In Amersfoort wonen naar schatting ongeveer 6.000 mensen die naast hun werk meer dan drie maanden achter elkaar en/of meer dan acht uur per week zorg verlenen aan een ander. Daarom vinden wij het belangrijk om werkgevers en andere gemeenten bekend te maken met de problematiek van mantelzorgers. En met de mogelijkheden die zij als werkgever hebben om hun mantelzorgende medewerkers te ondersteunen. Uit eigen ervaring bij de gemeente weten we dat dit heel goed in te passen is in (bestaand) personeelsbeleid dat rekening houdt met de werk-/privébalans van werknemers.’

Netwerk Amersfoort 

‘Verder faciliteren wij vanuit het Wmo-beleid mantelzorgers door onder meer bewustwording te creëren en informatie en ondersteuning te bieden. In 2008 hebben we een jaar lang een bewustwordingscampagne mantelzorg gevoerd. Daaruit is het Netwerk Amersfoort ontstaan. 41 instellingen en bedrijven hebben zich expliciet verbonden aan de doelstelling om Mantelzorgers ‘in eigen kring’ te ondersteunen. Het netwerk krijgt ondersteuning vanuit het Steunpunt Mantelzorg en wij faciliteren dit. We willen bereiken dat steeds meer Amersfoortse bedrijven en instellingen zich aansluiten bij het netwerk.’