Werk&Mantelzorg

Gemeente Arnhem

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 11 november 2015

De gemeente Arnhem ontwikkelt zich tot een flexibele netwerkorganisatie met korte lijnen.
We willen een organisatie zijn die luistert naar de burgers, instellingen en bedrijven en mét hen tot doordachte en samenhangende oplossingen komt.

Bij de gemeente Arnhem werken 1657 medewerkers. Er zijn 2 hoofdvestigingen, te weten het stadhuis en het stadskantoor, en diverse kleinere vestigingen binnen de stad Arnhem.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

In de periode medio 2014 tot heden zijn de volgende acties ondernomen:

–          de directie is geïnformeerd over het voornemen om de Erkenning werk&mantelzorg aan te vragen en welke acties daarvoor nodig zijn

–          medewerkers zijn geïnformeerd over Mantelzorg binnen onze organisatie via nieuwsberichten op intranet; gestart is met een wekelijks bericht in de maanden oktober en november 2014. In oktober/november 2015 staat de volgende berichtenserie gepland.

–          leidinggevenden zijn geïnformeerd, via intranetberichten maar ook apart met publicaties in de digitale Nieuwsbrief Leidinggevenden die maandelijk verschijnt;

–          voor P&O adviseurs is in juni 2014 een workshop Mantelzorg georganiseerd, in juni 2015 is het onderwerp in een thema-overleg opnieuw onder de aandacht gebracht; op intranet is een pagina Mantelzorg gemaakt;

–          op intranet is een pagina gemaakt over alle soorten van verlof die medewerkers kunnen aanvragen

b. Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

–          de persoonlijke (thuis) situatie wordt in relatie tot het werk besproken in de gesprekscyclus (gesprekscyclus is de reeks van gesprekken planningsgesprek, beoordelingsgesprek, voortgangsgesprek). Op dit moment wordt dit afgehandeld onder de noemer “persoonlijke situatie”. Binnen Arnhem wordt gewerkt met een digitale versie van  de gesprekscyclus. Er is inmiddels een verzoek gedaan bij functioneel beheer om eea tekstueel aan te passen in “werk/prive balans” met subvragen erbij “zijn er bijzonderheden te vermelden zoals volgen van een studie naast het werk, heeft u jonge kinderen, bent u mantelzorger?”.

–          het onderwerp Mantelzorg staat regelmatig op de agenda van het afdelingsoverleg P&O, om de adviseurs voldoende bagage mee te geven in hun gesprekken met leidiginggevenden;

–          het onderwerp komt structureel aan de orde tijdens de periodieke overleggen aan de orde tussen de leidinggevende en personeelsadviseur

–          in algemene zin hecht de gemeente Arnhem aan een open en eerlijk gesprek tussen leidinggevenden en medewerkers, conform de P&O-visie Vertrouwen in talent (2015). Dit moet een veilige cultuur scheppen waarin een onderwerp als Mantelzorg makkelijker bespreekbaar wordt in een team of afdeling. Wij faciliteren dit door o.a. regelmatige berichtgeving op intranet (samenvatting P&O visie als bijlage bijgevoegd). Met de P&O visie achter de hand worden de leidinggevenden ondersteund met aanvullende ondersteunende programma’s zoals een personeelsschouw per afdeling (in kaart brengen van de gehele afdeling op persoonsniveau), workshops vertrouwen in talent, sociaal medisch team (specifiek overleg over ziekteverzuim waarbij aandacht is voor preventieve maatregelen om ziekteverzuim te voorkomen als voor bestaande ziektegevallen).

c. Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

Maatwerk wordt binnen gemeente Arnhem gezien als Haarlemmerolie. Regelingen en faciliteiten zijn soms maar een deel van de oplossing. Vaak is het nodig dat medewerkers en leidinggevenden samen zoeken naar een maatwerkoplossing. Weten dat een medewerker mantelzorger is, aandacht hebben voor de situatie is al een heel belangrijk startpunt voor een goede oplossing. De personeelsadviseur ondersteunt de leidinggevende met advies over de aanpak en mogelijke oplossingen. 

De meest voorkomende regelingen waar binnen de gemeente Arnhem als mantelzorger gebruik wordt gemaakt en die zijn afgestemd met de leidinggevende zijn:

  • Thuiswerken
  • Flexibele werktijden
  • Combinatie inzet eigen verlof en zorgverlof
  • Mogelijkheid om (tijdelijk) in deeltijd te werken
  • Tijdelijke aanpassing takenpakket 

d. Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie: 

  • Implementatie: Bij onderdeel a. Bewustwording staan tevens de concrete acties waarmee we de implementatie mantelzorgvriendelijke organisatie gerealiseerd hebben.
  • Borging:

–          Het onderwerp Mantelzorg is belegd bij één van de P&O-adviseurs;

–          Jaarlijks organiseert hij in de maand oktober/november  een speciaal overleg m.b.t. het onderwerp mantelzorg in het P&O adviseurs overleg aan de hand van actuele nieuws + doorkijk naar de dag     van de mantelzorg in november. Hij stemt vooraf af met de MTV Arnhem;

–          Jaarlijks besteden we aandacht aan Mantelzorg in een serie van vier publicaties op intranet voor alle medewerkers en apart voor de leidinggevenden;

–          We zorgen voor een actuele pagina Mantelzorg op intranet;

–          Met de Arbo-coördinator neemt de P&O adviseur mantelzorg de stand van zaken door;

–          We leggen een relatie met het collectief aanbod (trainingen, scholingen en workshops) die de gemeente zelf organiseert, bijvoorbeeld

Foto: Clarisse Chaillet reikt Erkenning uit aan wethouder Alex Mink 

Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met: John Wijnbergen (P&O adviseur) via:

John.wijnbergen@arnhem.nl   telefoon 026-3773097

Bijlage 1: berichten op intranet

Bijlage 2: algemene intranetpagina op serviceplein

Bijlage 3: samenvatting P&O visie

Bijlage 4: collectief aanbod

Bijlage 5: intentieverklaring gemeente Arnhem

Persbericht

Gemeente Arnhem is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties