Werk&Mantelzorg

Gemeente Beesel

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 31 augustus 2017

De kleine gemeente Beesel doet het gewoon anders en gewoon samen; de gemeente staat midden in de samenleving en kijkt graag naar mogelijkheden, ook al liggen die niet op de gebaande paden. Als werkgever gelooft de gemeente in openheid en gesprek. Bij de gemeente werken 110 mensen die werken bij 2 vestigingen (gemeentehuis en loods).

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • We starten bij de indiensttreding van een nieuwe medewerker, de balans werk-privé komt in het introductiegesprek aan bod.
 • In de gesprekken tussen leidinggevende en medewerker en in teamoverleggen wordt het thema werk –privébalans bespreekbaar gemaakt en gehouden. Mantelzorg daar op de juiste plek.
 • Dag van de mantelzorg regelmatig aandacht aan mantelzorg, medewerkers zetten zelf mantelzorgers in het zonnetje.
 • Via de Beesel Academy (interne opleidingen) organiseren we later dit jaar een interactieve bijeenkomst over werk-privébalans waarin onze mantelzorgondersteuner samen met P&O in gesprek gaat over onder andere mantelzorg.
 • We sturen de nieuwsbrief voor mantelzorgers, nu gericht aan  onze mantelzorgende inwoners ook naar collega’s (4 per jaar).
 • Daarnaast attenderen we collega’s op alle mantelzorgcursussen (4 per jaar, minstens) die we in onze gemeente voor inwoners organiseren.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

We zijn een kleine organisatie. Leidinggevenden kennen de thuissituatie van de medewerkers. De balans tussen werk en privé wordt formeel en informeel tussen medewerker en leidinggevende besproken.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

Medewerkers hebben veel regel- en stuurmogelijkheden om werk en privé te combineren:

 • Medewerkers hebben flexibele werktijden tussen 7-22 uur
 • We werken met “te werken uren” op jaarbasis. De medewerker kan die in overleg met team en leidinggevende zelf invullen.
 • Telewerken
 • Verlofuren aankopen
 • Sabbatical opnemen
 • Toepassen wettelijke zorgverloven
 • Gesprekken met leidinggevenden, in voorkomende gevallen maatwerk toepassen

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 •  De balans tussen werk en privé wordt met nieuwe medewerkers besproken in de introductie (en de mogelijkheden om hier op te sturen).
 • Het is vast onderdeel van gesprek tussen de medewerker  en leidinggevende.
 • Elk kwartaal onderwerp van gesprek tussen leidinggevenden en P&O.
 • De mantelzorgondersteuner en P&O werken in het gemeentehuis en zijn zichtbaar aanwezig voor medewerkers.
 • Beesel gewoon anders: als  niet alle reeds bestaande regelmogelijkheden uitkomst bieden, dan bekijken we of er maatwerk nodig en mogelijk is.

Voor vragen of meer informatie, kunt u contact opnemen met Gemeente Beesel, team P&O, mail: info@beesel.nl of bel: 0774749292.

Gemeente Beesel is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties