Werk&Mantelzorg

Gemeente Bloemendaal

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 11 november 2013

Bij gemeente Bloemendaal werken 363 medewerkers.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Berichtgeving over mantelzorg en de regelgeving op intranet
 • Diepte-interviews met mantelzorgers van diverse afdelingen gehouden en geplaatst op intranet
 • Onderzoek/nul-meting

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

De gemeente Bloemendaal ontwikkelt een mantelzorgvriendelijke organisatiecultuur door:

 • plan van aanpak ‘combineren mantelzorg en werk’ aangeboden aan de directie ter vaststelling;
 • aandacht te vragen voor standaardregelingen en maatwerkoplossingen op intranet;
 • leidinggevenden  informatie te geven over mantelzorg;
 • mantelzorg bespreekbaar te maken tijdens functioneringsgesprekken;
 • zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek te gaan wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft over de combinatie werk en mantelzorg;
 • periodieke agendering van het thema om het onder de aandacht van leidinggevenden te houden;
 • leidinggevenden te stimuleren om mantelzorg te bespreken in het afdelingsoverleg;
 • mantelzorgers erop te wijzen dat ze naar hun leidinggevenden gaan om samen maatwerkoplossingen te bedenken;
 • P&O is betrokken bij mantelzorg en op de hoogte van deze materie;
 • aandacht voor het combineren van werk en mantelzorg in het jaarverslag 2013.

Heeft u vragen over de aanpak van Gemeente Bloemendaal, neem contact op met Marijke Bergh, mail: m.bergh@bloemendaal.nl of bel:023-5225604.

Gemeente Bloemendaal is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties