Werk&Mantelzorg

Gemeente Borne

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 12 juli 2018

De visie op Borne is: Borne een vitale en leefbare gemeenschap te laten zijn, met een eigen Bornse identiteit en met behoud van haar zelfstandigheid. Er werken 130 mensen bij gemeente Borne.

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Inrichten projectgroep uit HRM, Communicatie en beleidsmedewerker P&O
 • Advies en begeleiding door Jong en Veer
 • Opstellen van een plan van aanpak
 • Draagvlak gecreëerd bij alle leidinggevenden in een kaderbijeenkomst
 • Onderzoek naar beleving werk en mantelzorg
 • Bewustwordingsartikelen op intranet
 • Integratie van mantelzorg tijdens The Borne Vitality (vitaliteitsweek voor medewerkers)
 • Presentatie van een medewerker over haar persoonlijk mantelzorgverhaal
 • Workshop voor werkende mantelzorgers

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • Resultaten van het onderzoek in alle teams besproken
 • Behoeften opgehaald in de teamgesprekken rondom borging
 • Themabijeenkomst over werk en mantelzorg
 • Kaderbijeenkomst waarin leidinggevenden terugkoppeling krijgen over bevindingen teamgesprekken en praktische handvatten krijgen aangereikt
 • Faciliteren van gespreksmomenten voor werkende mantelzorgers
 • Voorlichtingsbijeenkomst van het lokale steunpunt

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Flexibele werktijden
 • Tijdelijk minder werken
 • Thuiswerken
 • Tijdelijk andere taken
 • Inzet van IKB uren

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie? 

 • Live-event mantelzorg integreren in de werk privé balans van medewerkers via het Vitaliteitsprogramma
 • Aansluiting bij de landelijke Dag van de Mantelzorg
 • Thema wordt opgenomen in de gesprekken tussen leidinggevende en medewerker
 • Thema wordt opgenomen in trainingen voor leidinggevenden
 • Informatie over ondersteuningsmogelijkheden thuis en op het werk op intranet
 • Aanbod aan medewerkers volgen van de workshop ‘De kunst van het zorgen en loslaten’
 • Inzet eigen expertise medewerkers van het WMO loket
 • Organiseren van een intern aanspreekpunt
 • Regelmatige informatie-uitwisseling tussen gemeente, steunpunt en Jong en Veer
 • Er gaat jaarlijks aandacht aan dit thema worden besteed rondom de Dag van de Mantelzorg

De gemeente draagt het stokje over aan de Bundeling Bornse Ondernemers (BBO) om andere werkgevers te enthousiasmeren voor mantelzorgvriendelijk werken.

Gemeente Borne is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties